Kjell Espmark

lördag
Fantastik och realism i Clas Livijns romaner.
Karl Warburg och Martin Lamm. Två förnyare i svensk litteraturhistoria.