Katrine Marçal

fredag
Kan robotarna bli mänskliga?
lördag
Feminismens vågor
Från klimatångest till handlingskraft
söndag
Raoul Martinez – Vem är fri i vår tid?
Nassim Nicholas Taleb – Trump och Svarta svanar