Judith Kiros

fredag
Mellan debut och 18:e diktsamlingen
Othello och Sverige idag
O
lördag
Othello och vi
18 år i fångenskap
söndag
O
Jag och du – litterär gudstjänst