Henrik Nyberg

torsdag

Samtal om källkritik och faktagranskning i skolan

fredag

Digitala medier barn och ungdomars största informationskälla

Faktiskt.se är ett samarbete för att bidra till en öppen och faktabaserad offentlig debatt