Henric Bagerius

fredag
Korsettkrig och kvinnokamp
söndag
Vem är fin och vem är fri?