Henric Bagerius

fredag
Korsettkrig och kvinnokamp
lördag
Korsettkrig i arkiv och på museer
söndag
Vem är fin och vem är fri?