Frida Hylander

fredag
Klimatångest – att göra skillnad
Författarsamtal Frida Hylander, Kali Andersson och Kata Nylén
Författarsamtal Frida Hylander, Kali Andersson och Kata Nylén
Klimatpsykologi - varför lever vi inte som vi lär?
lördag
Författarsamtal Frida Hylander, Kali Andersson och Kata Nylén
Författarsamtal Frida Hylander, Kali Andersson och Kata Nylén
Klimatångest och psykologin - varför vi gör som vi gör
Från klimatångest till handlingskraft