Dick Harrison

torsdag
Dick Harrison om vikingarnas historia
Allmän och lika rösträtt
fredag
Flyktens mänskliga ansikte
Allmän och lika rösträtt
Så har migrationen förändrat Europa - med Dick Harrison
Brexitmania i Europapodden
Dick Harrison om Folkvandringstid
Dick Harrison om Dalslands historia
lördag
En mänsklighet på vandring
Dick Harrison om "Atlantis och andra myter"
Människan har alltid varit på väg
söndag
Jag och du – litterär gudstjänst
Dick Harrison om fem personer som förändrat svensk historia