Christoffer Carlsson

fredag
Återupptagen mordutredning
lördag
Vad är ondska?
Miljön i kriminalromaner
söndag
Master Class – Robinson och Carlsson