Åsa Wikforss

torsdag
Dagens skola och framtidens lärande
Konsten att berätta sanningen
Den första kvinnan
fredag
Bildningspodden Special - Filosofen i samhällsdebatten
Kunskapens tyngd i åsiktssamhället
Fakta, åsikter och löst tyckande
ÅSA WIKFORSS OCH HELENA GRANSTRÖM: FÖRNUFT ELLER KÄNSLA?
Varför gillar vi att bli lurade?
lördag
Kunskapssynen i den offentliga debatten
Fakta, åsikter och löst tyckande
Lärarpodden: Åsa Wikforss om kunskap, alternativa fakta och hur vi tar till oss information
Fri Tanke-podden – Hotet mot upplysningen