Anette Novak

torsdag
Med fokus på mänskliga rättigheter
MIK som motståndskraft för alla
Kraftsamling för MIK
Barnens medievärld. Vems ansvar?
fredag
MIK – verkstad för praktiker