Alf Linderman

torsdag

Mannen i Damaskus

fredag

Gutenberg och Google

lördag

Medan barnen brann i Berlin

Gutenberg och Google - om hur nya media omformar våra liv