Ove Pedersen

Ove Kaj Pedersen, politolog och professor emeritus i komparativ politisk ekonomi vid Copenhagen Business School, med stort inflytande på den danska samhällsdebatten. Som politolog har han framför allt intresserat sig för spänningsfältet mellan politik och ekonomi. Han har skrivit flera böcker, där ”Konkurrencestaten” från 2011 är den mest debatterade och inflytelserika. I ”Konkurrencestaten” argumenterar han för att globaliseringen har lett till att konkurrensen på de internationella marknaderna fått en avgörande inverkan på statens agerande i de nordiska länderna. Detta har förändrat den politiska dagordningen och samtidigt skrivit om de grundläggande villkoren för konsten och kulturen.

I antologin ”Speglingar – konst kultur politik samhälle” ger Ove Kaj Pedersen ett nytt perspektiv på nordisk kulturpolitik och visar hur området förändrats och marginaliserats sedan mitten av 1900-talet. Antologin har tagits fram av Nordisk Kulturfond som en del av fondens ambitioner att vidga perspektivet på konst- och kulturpolitiken och utveckla en förståelse för konstens och kulturens betydelse i samhället.

Foto: Privat

Sökresultat

Sökord