Mats Rohdin

Mats Rohdin, fil. dr i filmvetenskap och anställd på Kungliga biblioteket, med forskningsintressen som filmteori, intermedialitet och mediehistoria.

Sökresultat

Sökord