Marita Rhedin

Marita Rhedin är fil. dr i musikvetenskap vid Göteborgs universitet.
I forskningen intresserar jag mig särskilt för frågor om musik, sångtext, röst och sceniskt uttryck relaterat till samhällsfrågor. Mitt nuvarande forskningsprojekt Rösträttens sånger handlar om musikens roll i kampen för kvinnors rösträtt under det tidiga 1900-talet. Jag har tidigare ägnat ett projekt åt Barbro Hörbergs sånger, vilket förutom artikelpublikation resulterade i en skivutgivning.
Min doktorsavhandling behandlade den litterära visan och dess företrädare på scenen. Med utgångspunkt i inspelningar av visor följs vissången som estradkonst från lutsångare och bondkomiker vid 1900-talets början, via den litterära visans renässans under 30- och 40-talet, till 60-talets ”visvåg” med artister som Fred Åkerström och Cornelis Vreeswijk. Särskilt uppmärksammas uppförandepraxis, det vill säga det vedertagna sättet att framföra visor på den offentliga scenen, och hur detta förändrats över tid. Jag är medlem i forskningsgruppen för sånglyrik vid Universitet i Agder. Källa: Göteborgs universitet.

Foto: © Göteborgs universitet

Sökresultat

Sökord