Marie Fahlin

Marie Fahlin är fil. dr i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola. Marie har i ett doktorandprojekt utgått från begreppet ”centauring” vilket kan förstås som en temporär förening av två kroppar, praktiker, objekt eller kunskapsfält i skapandet av en tredje – för oss okänd – varelse, företeelse, situation, blivande eller ting; en kentaur. Doktorandprojektet tar avstamp i frågor om på vilka sätt curaterande är verksamt som en integrerad del i koreografi. I mina konstnärliga forskningsexpositioner, som går under namnet Centauring, arbetar jag med dressyr som en funnen koreografisk praktik där terminologi, rörelser och objekt från dressyrvärlden är del i den koreografiska kompositionen tillsammans med mänskliga kroppar, ’exhibitors’. Fakta: (SKH) Uniarts
Aktuell bok: Centauring – The Book, Marie Fahlin,
MBM Förlag, mars 2021.

Foto: © Uniarts

Sökresultat

Sökord