Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete. I sin forskning har han intresserat sig för uppkomsten och förändringen av medborgerliga ideal, i en samtid formad av internationell migration. Källa: Linköpings universitet.
Aktuell bok:
Utbildning i migrationens tid
Magnus Dahlstedt , Andreas Fejes
Studentlitteratur, 2021

Foto: © Linköpings universitet

Sökresultat

Sökord