Lisa Pelling

Lisa Pelling är utredningschef vid Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati- och välfärdsfrågor. Lisa har doktorerat i statsvetenskap vid Wiens universitet.

Medförfattare till reportageboken ”Det svenska missnöjet”.

Sökresultat

Sökord