Lars Ilshammar

Lars Ilshammar, fil. dr i historia, IT-debattör och biträdande riksbibliotekarie vid Kungliga biblioteket. Han har tidigare varit chef för avdelningen för fysiska samlingar vid Kungliga biblioteket.

Foto: Jann Lipka

Sökresultat

Sökord