Katarina Bernhardsson

Katarina Bernhardsson, docent i litteraturvetenskap och lektor i medicinsk humaniora med inriktning mot litteratur och medicin.
I min forskning har jag särskilt ägnat mig åt litterära skildringar av sjukdom, något som min avhandling Litterära besvär (2010) studerar i samtida svensk litteratur och som jag i andra sammanhang studerat i andra genrer och medier. Sedan 2017 är jag lektor i medicinsk humaniora i Lund, vilket är den första tjänsten av sitt slag i Sverige. Jag är ansvarig för medicinsk humaniora på Läkarutbildningen vilket inkluderar undervisning, utveckling av nya moment, rekrytering av lärare, handledning av examensarbeten och handledning på doktorandnivå (inom medicinsk humaniora och litteraturvetenskap), liksom forskning och en viss samordnande funktion. Mitt intresse för området är brett, och både i min avhandling och i boken Kultur och hälsa – ett vidgat perspektiv (red. Ola Sigurdson) har jag gett introducerande översikter över medicinsk humaniora och narrative medicin. För närvarande studerar jag självbiografiska sjukdomsskildringar, s.k. patografier, med viss tonvikt på svenskt material, men jag har även fortsatt göra skönlitterära studier. Jag studerar döden och döendet, just nu inom en tvärvetenskaplig grupp på Pufendorfinstitutet, Exploring Narratives of Death. Källa: Lunds universitet.
Aktuell bok: Litteratur och läkekonst: Nio seminarier i medicinsk humaniora, Katarina Bernhardsson, Immi Lundin, Evelina Stenbeck, Makadam förlag, 2021.

Foto: Susanne Ewert

Sökresultat

Sökord