Karim Jebari

Karim Jebari är forskare vid Institutet för framtidsstudier. 2014 disputerade han i filosofi vid KTH, med en avhandling som handlar om tillämpad etik och i synnerhet om hur vi bör förhålla oss till de utmaningar och möjligheter som den teknologiska utvecklingen ställer oss inför. Jebari är författare till ett av bidragen i antologin Klimat och moral.

Foto: Institutet för framtidsstudier

Sökresultat

Sökord