Immi Lundin

Immi Lundin är fil. dr i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, frilansskribent och utbildad läsledare i metoden Shared Reading. Aktuell med boken Litteratur och läkekonst: Nio seminarier i medicinsk humaniora som hon skrivit tillsammans med Katarina Bernhardsson och Evelina Stenbeck, Makadam förlag 2021.

Sökresultat

Sökord