Henrik Nyberg

Mediekompass är ett projekt som drivs av TU – Medier i Sverige, intresseorganisationen för svensk dagspress, och som finansieras av Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning.
Via sajten Mediekompass.se erbjuds kostnadsfria verktyg för pedagoger som vill arbeta med och om nyhetsmedier och journalistik i undervisningen. I samarbete med våra mediehus arrangeras varje höst också Tidningsveckan – ett evenemang då dagstidningen kan ta plats i undervisningen.
Förmågan att kunna uttrycka sina åsikter är en central fråga i MIK-fältet, och genom Mediekompass får lärare och elever tips och råd om hur man uttrycker sig som en journalist, exempelvis genom att använda handboken Publicistguiden. För att uppmuntra till journalistiskt arbete arrangeras varje hösttermin också Unga Journalistpriset – en skrivtävling för elever på högstadiet och gymnasiet.
Mediekompass representeras på Bokmässan av Henrik Nyberg, lärare, journalist och mediepedagog med ansvar för Mediekompass.

Arkiv
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

Sökresultat

Sökord