Henrik Loodin

Henrik Loodin är sociolog med inriktning medicinsk sociologi, vid Lunds universitet. Han forskar om hälso- och sjukvårdens förändrade förutsättningar samt om hur hälsa tar sig olika uttryck i samhället. Källa: Lunds universitet.
Aktuell bok:
Efter antibiotika – om smitta i ny tid
Kristofer Hansson, Cecilia Leander, Henrik Loodin, m.fl.
Fri Tanke Förlag, 2021

Foto: © Lunds universitet

Sökresultat

Sökord