Maria Grafström

Maria Grafström, organisationsforskare och docent i företagsekonomi, Score, Södertörns högskola.
Marias forskning tar utgångspunkt i samt problematiserar idén om att organisationer verkar i ett medialiserat samhälle. Idéer om att mediebilder påverkar och att hanteringen av medierelationer är central för att skapa förtroende bland allmänheten är starka och väletablerade. Källa: Södertörns högskola.

Foto: Rättigheter: Stockholms universitet

Sökresultat

Sökord