Hanna Kurtén

Hanna Kurtén är fil.mag. och redaktör vid Helsingfors universitet.
Aktuella böcker:
Läsning för barn
Zacharias Topelius, redaktörer: Hanna Kurtén, Ulrika Gustafsson
Svenska litteratursällskapet i Finland, 2021

Zackarias Topelius
Sagor i urval
Utgiven av Hanna Kurtén
Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag 2020

Sökresultat

Sökord