Evelina Stenbeck

Evelina Stenbeck är lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot kreativt skrivande vid Umeå universitet. Hon disputerade 2017 med avhandlingen Poesi som politik. Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad och arbetade därefter som lärare och forskare i medicinsk humaniora vid Lunds universitet. Hon har även undervisat på Författarskolan vid Lunds universitet. Källa: Luns universitet.
Aktuell bok: Litteratur och läkekonst: Nio seminarier i medicinsk humaniora, Katarina Bernhardsson, Immi Lundin, Evelina Stenbeck. Makadam förlag, 2021.

Foto: © Lunds universitet

Sökresultat

Sökord