Dick Harrison

Dick Harrison är professor i historia i Lund och en av Sveriges främsta historiska författare. Han har gett ut över 40 böcker och bland annat vunnit Augustpriset i fackboksklassen för Stora döden (2000), utgiven av Ordfront förlag.

2007 kom hans första historiska roman, Ofärd, som följdes av två uppföljare och 2020 påbörjade han med Herrens år 1398 en ny historisk romanserie, om Thierry av Liège.

Under 2022 kom fackboken Imperiernas fall, som tar ett helhetsgrepp på imperier från det mesopotamiska Akkad till USA under Trump och Biden. Hur har imperier konstruerats och vidmakthållits, vilka brister har frambesvurit deras fall och hur har makten utvecklats och konfronterat kriser?

Under våren 2023 är han dubbelt aktuell. I Fienden, en ytterst aktuell historiebok, spårar han Sveriges relation till Ryssland tillbaka till vikingatiden. För ett drygt millennium sedan var banden mellan våra länder nära och goda men relationen har senare definierats som arvfiendskap. I Herrens år 1401 möter vi återigen Thierry av Liège.

Arkiv
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

Sökresultat

Sökord