Cecilia Lenander

Cecilia Lenander, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.
Aktuell bok:
Efter antibiotika – om smitta i ny tid
Kristofer Hansson, Cecilia Leander, Henrik Loodin, m.fl.
Fri Tanke Förlag, 2021

Foto: © Privat

Sökresultat

Sökord