Andreas Fejes

Andreas Fejes är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Han forskar kring och ställer frågor som: Hur kan folkbildning och vuxenutbildning bidra till migranters sociala inkludering? Vilka konsekvenser har vuxenutbildningens marknadisering för skolledare, lärare och elever? Källa: Linköpings universitet.
Aktuell bok:
Utbildning i migrationens tid
Magnus Dahlstedt , Andreas Fejes
Studentlitteratur, 2021

Foto: ©Linköpings universitet

Sökresultat

Sökord