Hanna Sofia Rehnberg

Hanna Sofia Rehnberg är lektor i journalistik vid Södertörns högskola och doktor i nordiska språk. Som sociolingvist studerar jag språk och samhälle – och gränssnittet däremellan. Jag har en bakgrund som journalist och har även arbetat som lektor i svenska vid Södertörns högskola, bland annat med utveckling av Kommunikatörsprogrammet. Källa: Södertörns högskola.

Foto: Anna Hartvig

Sökresultat

Sökord