Teman för Bokmässan 2023

Varje år sedan starten 1985 sätts särskilda teman i fokus för Bokmässans program. Dessa specialkureras av Bokmässans programgrupp, ofta i samarbete med organisationer, myndigheter och förlag. I år kommer mässan ha ett särskilt fokus på de tre temana Judisk kultur, Staden och Ljud. 

Tema: Judisk kultur

Temat Judisk kultur på Bokmässan 2023 presenterar judisk kultur från Bibeln till idag. I flera seminarier belyses olika aspekter av judisk historia, litteratur och filosofi. Betoningen ligger på de universella aspekterna av den mångfacetterade judiska kulturen så som den kommit till uttryck i litteratur, film, musik och samhällsliv i modern tid.

 

Den judiske författaren Isaac Bashevis Singer inledde på första Biblioteksmässan 1985 raden av nobelpristagare som gästat Bokmässan. Judisk kultur i Sverige, som är 2023 års hedersgäst på Bokmässan, söker likaledes i årets program att i den judiska minoritetens specifika kultur spegla universella mänskliga villkor och dilemman.

 

Temat presenteras i samarbete med Judisk kultur i Sverige.

Tema: Staden

Staden har varit ett centralt litterärt motiv sedan romanens genombrott. Med tema Staden vill vi skapa samtal om den urbana miljön – inte bara som litterär skådeplats, utan också som fristad, som livsmiljö och som arkitektoniskt projekt för att möta framtidens utmaningar. Forskare och arkitekter kommer att möta författare och filosofer i samtal om vad staden är och kan vara.

Med utgångspunkt i Göteborgs 400-åriga historia kommer temat att utforska allt från stadsutveckling och arkitektur till urbanisering och hållbarhet med globala perspektiv, samt förstås stadens betydelse för romankonsten.

 

Tema Staden presenteras i samarbete med Göteborg & Co.

Tema: Ljud

En fängslande berättelse och en skicklig berättare har alltid kunnat trollbinda sina lyssnare. I tema Ljud vill vi låta ljudboksförfattarna, poddarna och inläsarna möta sin publik på Bokmässan.

 

Vi vill även skapa samtal kring ljudformatets utveckling och samhällsfunktion samt utforska hur framtida korskopplingar mellan litteratur och ljud kan komma att se ut.

 

Vi hoppas ge mötet mellan berättare och lyssnare en fysisk plats, en plats där man kan lära sig något nytt, underhållas, uppleva och ta del av den berättelserikedom och kunskap som finns inom ljudformatet.

 

Mediapartner för tema ljud är Podplay.

 

Lyssna på temat