Majblomman – temapartner till Digital kultur

Intervju med Tove Lindahl Greve, generalsekreterare för Barnrättsorganisationen Majblomman

Tove Lindahl Greve är generalsekreterare för Barnrättsorganisationen Majblomman.
Foto: Rasmus Brandin.

På barnens sida sedan 1907

Majblomman kommer till Bokmässan i höst och blir temapartner till satsningen Digital kultur. Berätta mer!
Det finns så många beröringspunkter mellan Majblomman och Bokmässan. Inte minst kopplingen till lärare som är en av Majblommans viktigaste möjliggörare. Det är tillsammans med lärare vi kan få barnen att förstå mer om barns rättigheter och varför det är viktigt att engagera sig för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Det är dessutom tack vare alla fantastiska lärare runt om i landet som Majblomman kan fortsätta engagera barn och klasser i insamlingen varje år.

När det gäller digital kultur är det en högaktuell fråga för Majblomman på flera plan. Dels vet vi att det finns en digital ojämlikhet mellan barn i Sverige. Majblomman delar varje år ut hundratusentals kronor i ekonomiskt stöd till barn som annars inte har råd med mobiltelefoner och datorer. Det kan låta som lyxvaror, men en fjortonåring utan mobiltelefon har idag mycket begränsade möjligheter att delta i den sociala gemenskapen – som ju till en stor utsträckning sker och planeras digitalt. Dessutom har Majblomman ökat fokus på frågan om barns rätt till en meningsfull fritid. I barnkonventionen, som ju nu är lag, handlar artikel 31 om barns rätt till lek, vila och fritid. Det är inte lätt att säga exakt hur det ska tolkas. Däremot vet vi att digital kultur är en stor del av barns fritid numera och vi behöver förstå mer om vad det innebär och hur Majblomman kan vara en aktör som ger fler barn det de har rätt till även inom detta område.

Till sist har Majblomman själv en digital resa att göra. Jag ser att vi har mycket att lära av temaämnet digital kultur. Organisationen har ju funnits i 113 år, och precis som många andra traditionella aktörer har det digitala inte varit vår styrka. Snarare bygger hela vår verksamhet på det fysiska mötet. Det handlar om barnens kontakter när de är ute och säljer majblommor. Om våra volontärers möten med varandra, och med kontaktpersoner inom skola och föreningsliv. Det är spännande att fundera på hur vi kan bevara detta och ändå utveckla Majblommans digitala närvaro. Hur vi kan ta med oss över hundra år av historia in i de hundra år vi har framför oss. Jag är helt övertygad om att förståelse för digital kultur är en central del i att stärka och utveckla vår verksamhet. Inte minst med tanke på att vi just nu håller på att ställa om till en helt digital insamling. Men vi kanske kommer till det sen?

Ja, precis vi kommer till det. Men först, för de som inte vet, vad är Majblomman?
Sedan Majblomman grundades 1907 har det varit en organisation som på olika sätt ger barn i Sverige det de har rätt till. Idag gör vi det genom att fokusera på att motverka barnfattigdomen. Ungefär 186.000 barn lever i familjer som inte har råd med det mest nödvändiga. Det är för dem Majblomman finns till. Vi gör skillnad genom att dela ut ekonomiskt stöd och genom att påverka beslutsfattare för att förändra strukturer och system. Barnfattigdom handlar nämligen både om familjens inkomst och om hur bra samhället kompenserar för barns olika ekonomiska förutsättningar.

Hur kommer själva majblommorna in i bilden?
Majblommans verksamhet bygger på att barn kan förändra samhället – vilket speglas i vår insamlingsmodell. Den primära inkomstkällan har alltid varit försäljningen av majblommor som genomförs av barn varje vår. 2019 samlade över 60.000 barn tillsammans in hela 67 miljoner kronor! Oavsett vilken barnfråga som varit i fokus är det barnen som har gjort arbetet möjligt. Majblomman finns till för barn och tack vare barn, det tycker jag är väldigt häftigt. Det är barnen som gör mig hoppfull. Det är så naturligt för dem att engagera sig och påverka för positiv förändring. Om alla hade varit lika solidariska som barn och brytt sig lika mycket om varandra och världen så hade vi inte haft något att oroa oss för.

Vi befinner oss i en speciell tid. Hur har det påverkat er?
Hela världen påverkas ju av det som händer just nu, och även Majblommans verksamhet har kastats om. Nu prövas allas vår förmåga att ställa om i en tid av osäkerhet. Vår verksamhet bygger ju som sagt i stor utsträckning på fysiska möten – mellan volontärer och lärare, mellan lärare och barn samt mellan barn och köpare. Vi fattade därför rätt tidigt beslut om att skjuta upp barnens försäljning av majblommor till efter sommaren för att hindra smittspridning. Samtidigt insåg vi att vi behövde göra något annat istället. Vi vet att behovet av ekonomiskt stöd ökar inför sommaren. Dessutom riskerar den rådande ekonomiska situationen att förvärra situationen ytterligare för de barn som redan lever i fattigdom. Det som är speciellt för oss är att vårens insamling i princip är vår enda intäktskälla. När folk påpekar att det är lite ”skört” att få in alla intäkter på två veckor brukar jag svara att det har funkat i över 100 år, så det verkar ju ändå hålla. Men det kom ju på skam i år. Så med mindre än två månader till säljstart fick vi lägga om kursen.

Så vad händer nu?
För att ändå kunna samla in pengar har vi på rekordtid satt ihop en digital insamling. Förhoppningsvis kommer den engagera alla de barn som egentligen skulle sålt majblommor. Att vara med är väldigt enkelt och kräver minimal insats av läraren eller ledaren. Det som behövs är att man med några få knapptryck skapar en insamling. Sedan är det upp till klassen att se till att så många som möjligt bidrar. Precis som vid försäljningen av majblommor bygger den digitala insamlingen på många bäckar små. Pappersblomman kostar ju bara 20 kr, och beloppet man swishar till den digitala insamlingen kan vara detsamma. Självklart kan den som vill bidra med mer.

I samband med insamlingen släpper vi nya lektionsplaner och tips på hur lärare kan jobba med Majblommans frågor i skolan. Vår förhoppning är att barnen som deltar ska ”utbilda” sina föräldrar i frågan om barnfattigdom. Detta för att de ska förstå hur viktigt det är att engagera sig och dela barnens insamling i sina kanaler och nätverk. Barngrupper som deltar får dessutom behålla 20 % av sin insamling. Barnen får alltså in pengar till klasskassan och Majblomman kan fortsätta dela ut ekonomiskt stöd till barn som behöver det inför sommaren.

Sedan vi gick ut med att barnens försäljning av majblommor skjuts upp har vi fått in många frågor från företag och privatpersoner som vill hjälpa till. Vi har därför bestämt att alla som vill kan starta insamlingar. Insamlingar som startas av företag och privatpersoner går oavkortat till Majblomman. Från och med 6 april går det att skapa insamlingar. Sedan pågår själva insamlingen mellan 23 april och 13 maj, allt sker på majblomman.se.