Digital kultur – Tema på Bokmässan 2020

På mindre än två decennier har digitaliseringen förändrat vår tillvaro och vårt beteende i grunden. Temat Digital kultur belyser samspelet mellan människan, den digitala utvecklingen, samhället och demokratin med kulturen som verktyg. Syftet är att bygga broar mellan och skapa förståelse för olika generationers kulturutövande samt belysa de nya format som gjort entré på kulturarenan. Satsningen skapar en analog plattform och mötesplats för digital kultur och lyfter frågan om vad det innebär att vara människa och kulturkonsument/producent idag. Hur skapar vi förutsättningar för ett meningsfullt och inkluderande kulturutövande för alla?

Debatten om digital kultur har under en längre tid delat in människor i olika läger där vi är för eller emot skärm och skärmbaserade aktiviteter. Etablerade tankemönster kring beteende och metoder ställs mot nytillkomna. Den verklighet och kultur som vi vuxna är en del av, växer barn och unga upp i. Vi är både medskapare och konsumenter vilket ger en annan berättelse, som berättas på fler sätt än någonsin tidigare. Vilka är riskerna och möjligheterna? Vad har det analoga och digitala egentligen för gemensamma nämnare? Varför vill människan så gärna värdera och kategorisera? Vad är egentligen en klassiker om hundra år? Det är mötet mellan formaten och förutsättningarna för kulturkonsumtion, produktion och lärande som präglar årets satsning Digital kultur.

Temat arrangeras i samarbete med Göteborg & Co, Lin Education, Majblomman, Kommittén för det demokratiska samtalet, DreamHack och Storytel.

Presentation av temapartners

Barnrättsorganisationen Majblomman
Läs intervjun med generalsekreterare Tove Lindahl Greve här >>