Tematiska rum

I sex tematiska rum har vi skapat seminarier utifrån årets viktigaste och mest inspirerande litteratur. Låt det bli en väg in i programmet – och en möjlighet att upptäcka nya författarskap, ämnesområden och böcker!


RUM FÖR BIBLIOTEK

Delaktighet, digitalisering och demokrati genomsyrar årets biblioteksseminarier. Här lyfts  aktuella forskningsperspektiv och praktiknära exempel. I Rum för bibliotek tar du del av samtal om kompetensbehov, delaktighet, inflytande och bibliotekens roll – frågor som för hela samhällsutvecklingen framåt.

Program Rum för Bibliotek

RUM FÖR IDEOLOGI

… och politik, ska man kanske tillägga. Här samsas klassiska ideologiska frågor med aktuella politiska debatter, föredrag med diskussioner och svenska perspektiv med internationella. Rum för ideologi är för dig som inte kan vara utan samtidens viktigaste samtal.  Programmet är framtaget i samarbete med tankesmedjorna Timbro och Katalys.

Program Rum för Ideologi

RUM FÖR HISTORIA

Visst var det bättre förr? Och sämre. Och annorlunda. I Rum för historia blandar vi seminarier om svunna århundraden med samtal om 1900-talets folkmord och rösträttskamp. Du möter experter på folkvandringar och kvinnohistoria, på våra stora nationalskalder och botaniker, men också skönlitterära författare som gestaltat vårt förflutna.

Program Rum för Historia

RUM FÖR POPULÄRVETENSKAP

Varför kan inte djur prata som människor? Hur påverkas hjärnan av ständigt mobilanvändande? Rum för populärvetenskap är platsen för dig som vill veta mer, antingen du är nyfiken på algoritmer, myrors samhällsbygge eller vilka hälsoråd man egentligen kan lita på.

Program Rum för Populärvetenskap

RUM FÖR MEDIEFRÅGOR

I Rum för mediefrågor bjuds du på ett axplock av de mest aktuella frågorna kring medieanvändning, makt och demokrati i dagens medielandskap. Här får du fördjupning inom medie- och informationskunnighet, diskussioner om mediepolitik och -etik, och en ökad förståelse för mediebranschen och det demokratiska ekosystemet.

Program Rum för mediefrågor

LITTERÄR SALONG

Klassiker, litterära strömningar, författarbiografier och mycket annat. Samtalen i Litterär salong är något för alla hängivna bokälskare med smak för den något smalare litteraturen. Och vem vet, kanske får man se och höra en eller annan framtida nobelpristagare?

Program Litterär Salong