Möt Sydkoreas främsta skolexpert Okhwa Lee

Okhwa Lee, professor vid Chungbuk National University föreläser på Bokmässan om den bästa skolan i världen.

Årets internationella röst i Skolspåret är professor Okhwa Lee, verksam vid Chungbuk National University och en av de främsta skolexperterna i Sydkorea. Vad kan svensk skola lära av Sydkorea? Och vad är det svensk skola gör som är intressant för Sydkorea?

År efter år presterar de sydkoreanska eleverna bland de bästa resultaten i världen när det kommer till internationella kunskapstestet. Vad beror det på?
– I Sydkorea har grundskolan och gymnasieskolan en gemensam, klar och tydlig plan för respektive verksamheter som alla lärare har kännedom om och följer. Utbildning har en mycket stor betydelse för nationen. Därmed ses skola och utbildning som ett prioriterat område, vilket stärker både praktik och forskning.

Flera asiatiska länder hamnar högt på resultatlistorna i förhållande till Europa och USA. Vilken betydelse har de kulturella skillnaderna när det gäller kvaliteten på utbildning?
– Akademisk framgång är traditionellt sett högt värderad, eftersom de flesta offentliga arbetstillfällen och karriärmöjligheter är baserade på den akademiska förmågan. Högpresterande akademiker ges hög status i samhället. Lärare presterar på hög akademisk nivå och de betraktar sig själva som ständigt lärande elever. De deltar givetvis i kompetensutvecklingsinsatser kontinuerligt. Både lärarnas värderingar och attityd till lärande samt vikten av akademiska meriter förs vidare till elever och studenter.

Vilka perspektiv kan du förmedla till politiker, forskare och lärare i Sverige – som berikar svensk skola resultatmässigt? Finns det något vi borde undvika att ta efter?
– Det är viktigt att behålla en jämn kvalitet på landets utbildning, något som kräver konsensus bland olika intressenter. Utmaningen är att alla inte nödvändigtvis strävar åt samma håll. Politiker och skolledare måste presentera tydliga gemensamma nationella mål och strategier med tydligt förhållningssätt, så att lärare kan utgå från dessa och anpassa utifrån sina lokala utbildningsbehov.

I Sydkorea läggs fokus på skolornas behov av stöd för att kunna skapa förutsättningar för alla elever att prestera maximalt resultatmässigt. I Sverige är det barnen som är i behov av stöd. Det är en stor skillnad. Däremot saknas ofta stödinsatser där behov finns,
eftersom man inte gärna talar om detta i det koreanska samhället. En konsekvens är ungdomars psykiska ohälsa. När resurserna är begränsade är det inte lätt att prestera på hög akademisk nivå. Det leder till en ohälsosam psykisk press för studenterna och är priset
det koreanska samhället betalar för akademisk framgång. Av uppenbar anledning är det inte att rekommendera.

Tema Sydkorea på Bokmässan