Presskonferens 25 augusti

Se presentationen av programmet för Bokmässan 2020!

Teman Bokmässan 2020

Både Bildningshubben och Litteraturfestivalen genomsyras av årets teman LÄS! LÄS! LÄS! och Digital kultur.

LÄS! LÄS! LÄS!

Temat LÄS! LÄS! LÄS! lyfter fram språket och läsningen som grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Det sätter lusten till läsandet i centrum och ger plats för alla former av läsning: med ögon, öron och fingrar. Lyssna till författare, läsare, politiker, lärare och forskare som är engagerade i läsningens och bildningens betydelse för individen och samhällsutvecklingen.

Mer om LÄS! LÄS! LÄS!

Digital kultur

Temat Digital kultur tar fasta på de gränslösa möjligheter som den teknologiska utvecklingen har försett mänskligheten med. Programmet belyser frågor kring spel, e-sport, lärande, mångfald och inkludering, och vänder sig till såväl föräldrar som lärare och den intresserade allmänheten.

Mer om Digital kultur

24–25 september 2020

Bildningshubben

Vad är bildning i vår tid? Med fokus på demokrati, digitalisering och lärande sänder Bokmässans bildningshubb ett 70-tal programpunkter som fördjupar sig i samtidens bildningsfrågor. Årets två teman LÄS! LÄS! LÄS! och Digital kultur genomsyrar programmet.

26–27 september 2020

Litteraturfestivalen

Aktuella och djuplodande seminarier och samtal som sträcker sig från höglitterär prosa till brännande samtidsfrågor, häpnadsväckande populärvetenskap, avslöjande biografier, varm feelgood och det bästa inom deckargenren. Under helgen sänds drygt 70 samtal där välkända programledare möter årets aktuella författare.