MegAward: Årets jämställdhetsinsats

MegAward är ett pris som delas ut under Bokmässan till en person eller organisation som transformerar och vidgar mediebranschen genom att utmana befintliga och traditionella strukturer, affärsmodeller och arbetssätt. I år är ett av Bokmässans teman Jämställdhet. Därför tilldelas årets MegAward ”Årets jämställdhetsinsats” inom mediebranschen.

Vinnaren presenteras på Bokmässan i slutet av seminariet #tystnadtagning – vad hände sedan?, den 27 september kl 17.00-18.00 i Rum för mediefrågor.
Läs programtexten

De tre finalisterna i MegAward: Årets jämställdhetsinsats

ÅSA EDLUND JÖNSSON, CHEF SVT SPORT

Med energi och engagemang har Åsa Edlund Jönsson sett till att sportbevakningen i SVT har blivit mer jämställd. Som den första kvinnliga chefen för SVT Sport någonsin har hon tagit ett brett grepp för att förändra traditionella strukturer, både på den egna redaktionen och i en vidare krets genom att ställa krav på nyhets- och bildleverantörer. Hennes målinriktade arbete har förändrat den redaktionella diskussionen och bidragit till att både webtrafiken och andelen damidrott på SVT Sports plattformar fördubblats.

EVA BONDE, CHEFREDAKTÖR HISTORISKAN

Med historien skriver vi framtiden och nuet, och att alla grupper är representerade i det samhälleliga narrativet är en av demokratins grundpelare. Eva Bonde har under flera år arbetat för att synliggöra kvinnor i historien och samtiden, bland annat i tidskriften Historiskan. Hennes samarbete med Wikimedia, The Equal Edit, som syftar till att skapa ett mer jämställt Wikipedia, är ett exempel på hur hon genom moderna arbetssätt och på aktuella plattformar vidgar, fördjupar och utmanar traditionella journalistiska perspektiv.

KATARINA WENNSTAM, JOURNALIST, FÖRFATTARE OCH DEBATTÖR

I många olika roller och funktioner i flertalet olika mediesammanhang har Katarina Wennstam oförtröttligt drivit frågan om hur medier skildrar mäns våld mot kvinnor och satt strålkastarljuset på hur kvinnor porträtteras, hur de lyssnas på (eller inte lyssnas på) och hur kvinnor ständigt hamnar i kläm i rättssystemets föråldrade dörrar. Hon presenterar nya infallsvinklar och angreppssätt, inte minst i samband med #metoo, och utmanar ständigt journalistiken. Genom att aktivt delta i debatten gör hon skillnad för många och bidrar till att formulera en ny dagordning, vidga mediebranschens perspektiv samt bredda det offentliga samtalet.

Juryn MegAward: Årets jämställdhetsinsats
Juryn som utser MegAward: Årets jämställdhetsinsats består av Jeanette Gustafsdotter, vd TU Medier i Sverige, Lars Truedson, föreståndare Institutet för Mediestudier och vd produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media AB (bl a Medierna i P1), Tasso Stafilidis, ordförande West Pride samt verksamhetschef och konstnärligt ansvarig Gothenburg Culture Festival, Hanna Brogren, generalsekreterare Sveriges Kommunikatörer, och Martina Jeansson, projektledare Rum för mediefrågor/Bokmässan (ordförande).

I samband med utdelningen delas även MegAward: Årets raket ut. Den delas ut till en digital makthavare i Sverige som etablerat sig under det senaste året och seglat högt upp på listan över inflytelserika personer i sociala medier. Pristagare utses och presenteras av Medieakademin. Vinnare i kategorin Årets raket 2018 blev influencern Margaux Dietz, som kommer att medverka i flera seminarier på Bokmässan i höst.
Ansvarig samt prisutdelare: Emanuel Karlsten, styrelseordförande Medieakademin.

MegAward instiftades 2012 och har genom åren delats ut i olika kategorier. Bland tidigare vinnare finns Blank Spot Project, Aftonbladet, Mattias Beijmo och Annah Björk för I am alive samt Erika Hallhagen & Malena Rydell från Svenska Dagbladet för #tystnadtagning.

Rum för mediefrågor
Bokmässan har inför årets mässa satsat på att förstärka upplevelsen för både publik och medverkande genom tematiska rum: fasta salar med särskild scenografi som speglar dess innehåll. Rum för mediefrågor bjuder på ett axplock av de mest aktuella frågorna kring medieanvändning, makt och demokrati i dagens medielandskap. Under torsdagen är fokus inställt på medie- och informationskunnighet (MIK), medan fredagen i högre utsträckning riktar sig till mediebranschen, både medieledare och journalister/redaktioner.
Program Rum för mediefrågor