Bokmässans bildningshubb 24–25 september

En digital bildningshubb som lyfter aktuella frågor inom skolans och bibliotekens värld.

En digital bildningshubb som lyfter aktuella frågor inom skolans och bibliotekens värld.

Bokmässans bildningshubb

Bokmässans bildningshubb är en stor digital konferens med fokus på skola, bibliotek och barnlitteratur den 24–25 september, och innefattar ca 50 programpunkter som i första hand riktar sig mot en målgrupp inom skola och bibliotek, men är även intressant och relevant för en samhällsintresserad allmänhet. Årets teman LÄS! LÄS! LÄS! och Digital kultur är en del av bildningshubben, i form av seminarier och andra aktiviteter. Satsningen Digital kultur produceras i Göteborg som har ett stort esport och gaming community och ett rikt kulturliv. Bildningshubben inkluderar också program från Lärarscenen i samarbete med Lärarnas Riksförbund.

Det innebär ett starkt fokus på samhälls- och kulturutveckling kopplat till lärande, bildning och aktuella samtidsfrågor. Här görs också plats för de oväntade mötena och frågorna som inte alltid ryms inom traditionell kompetensutveckling.

Du kommer kunna sitta hemma i din soffa och utan kostnad genom Bokmässan Play ta del av välproducerade samtal som spelas in och livesänds från studios uppbyggda på olika ställen.

Programmet presenteras den 25 augusti.

Beställ årets program

Programinnehåll för Bokmässans bildningshubb:

Skola

Skolspårets innehåll kommer i år att baseras på frågor som rör värdegrund, samtidsanalys, ledarskap, hälsa, digitalisering och läsning. Detta sker utifrån aktuell utgivning och samtidsfrågor.

Bibliotek

Årets frågor som rör bibliotek tar avstamp i samtalet om språk som verktyg för möten och människor emellan. Här ryms även frågorna om det idealiska biblioteket och bibliotekens demokratiska uppdrag.

Barn

För dig som möter de små barnen skapas ett antal seminarier som belyser de vanligast förekommande existentiella frågorna kring föräldrarollen, identitet, hållbarhet och klimat samt verktyg och metoder för läslust som bjuder in till läsandets magiska värld.

Tema LÄS! LÄS! LÄS!

Temat LÄS! LÄS! LÄS! lyfter fram språket och läsningen som grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Temat genomförs tillsammans med 20-årsjubilerande Läsrörelsen, som startade på Bokmässan, med flera samarbetspartners.

Tema Digital kultur

Syftet med temat Digital kultur är att bygga broar mellan och skapa förståelse för olika generationers kulturutövande samt belysa de nya format som gjort entré på kulturarenan – från ljudböcker till esport. Temat arrangeras i samarbete med Dreamhack, Göteborg & Co, Lin Education, Majblomman och Storytel, programsamordnare är Rainy Lab och Playcentric Studios. Programmet spelas in i Göteborg, som har ett stort esport och gaming community samt ett rikt kulturliv.

Scenprogram

Bildningshubben inkluderar också program från Lärarscenen i samarbete med Lärarnas Riksförbund samt Bonniers monterscen.

Officiell bokhandel

Officiella mediepartners