Bokmässans bildningshubb

Med fokus på demokrati, digitalisering och lärande sänder Bokmässans bildningshubb ett 70-tal programpunkter som fördjupar sig i samtidens bildningsfrågor.

Med fokus på demokrati, digitalisering och lärande sänder Bokmässans bildningshubb ett 70-tal programpunkter som fördjupar sig i samtidens bildningsfrågor.

Bokmässans bildningshubb är en stor digital konferens med fokus på skola, bibliotek och barnlitteratur den 24–25 september, och innefattar ca 70 programpunkter som i första hand riktar sig mot en målgrupp inom skola och bibliotek, men är även intressant och relevant för en samhällsintresserad allmänhet. Årets teman LÄS! LÄS! LÄS! och Digital kultur är en del av bildningshubben, i form av seminarier och andra aktiviteter. Satsningen Digital kultur produceras i Göteborg som har ett stort esport och gaming community och ett rikt kulturliv. Bildningshubben inkluderar också program från Lärarscenen, som arrangeras av Lärarnas Riksförbund.

Det innebär ett starkt fokus på samhälls- och kulturutveckling kopplat till lärande, bildning och aktuella samtidsfrågor. Här görs också plats för de oväntade mötena och frågorna som inte alltid ryms inom traditionell kompetensutveckling.

Du kommer kunna sitta hemma i din soffa och utan kostnad genom Bokmässan Play ta del av välproducerade samtal som spelas in och livesänds från studios uppbyggda på olika ställen.

Programinnehåll för Bokmässans bildningshubb:

Demokratin

Hur hålls samtalet om demokratin och dess förutsättningar levande? Vad händer med medbestämmandet under en pandemi? Hur bygger vi ett samhälle där alla vill, kan och får delta? ­En djupdykning i demokratins infrastruktur kring frågor som rör bibliotekens roll, rätten till läsning, digitalisering och mediernas uppdrag.

Lärandet

Hur har skolans förutsättningar förändrats under pandemin? Har lärarrollen påverkats i grunden? Hur ska skolan ledas i framtiden? Här står lärarnas och skolledarnas utmaningar, kraft och flexibilitet i centrum. Praktiska tips varvas med samtal kring övergripande strategiska frågor.

Morgondagen

Barn och unga är vår framtid. Vilka format och böcker väcker läs- och lärlust hos nästa generation? Hur speglar barnlitteraturen samtiden? Hur rustar vi morgondagens vuxna för den tid som kommer, och den arbetsmarknad som väntar?

Tema LÄS! LÄS! LÄS!

Temat LÄS! LÄS! LÄS! lyfter fram språket och läsningen som grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Temat genomförs tillsammans med 20-årsjubilerande Läsrörelsen, som startade på Bokmässan, med flera samarbetspartners.

Mer om temat >>

Tema Digital kultur

Syftet med temat Digital kultur är att bygga broar mellan och skapa förståelse för olika generationers kulturutövande samt belysa de nya format som gjort entré på kulturarenan – från ljudböcker till esport. Temat arrangeras i samarbete med Dreamhack, Göteborg & Co, Lin Education, Majblomman och Storytel, programsamordnare är Rainy Lab och Playcentric Studios. Programmet spelas in i Göteborg, som har ett stort esport och gaming community samt ett rikt kulturliv.

Mer om temat >>

Scenprogram

Bildningshubben inkluderar också program från ForskartorgetLärarscenen, som arrangeras av Lärarnas Riksförbund, samt BonnierHoops-scenen.