Externa scenprogram

Utöver Bokmässans eget program förstärks Bildningshubben och Litteraturfestivalen av scenprogram producerade av BonnierHoops, Folkbildningsscenen (ABF), Forskartorget, Globala Torget, Göteborgs Litteraturhus, Lärarscenen, Rum för poesi, Rum för översättning och Se människan. Samtalen sänds från och spelas in på olika platser i Sverige och utomlands.

BonnierHoops-scenen

BonnierHoops är en sommarsatsning i Biskopsgården i Göteborg där streetbasket och kultur delar planhalva. Syftet är att nå ut till unga med böcker och läsning på oväntade ställen. Programmet på BonnierHoops-scenen handlar om barn och ungdomar, om att främja läsning och om hälsa och utbildning, och ger många handfasta tips kring hur vi kan hjälpas åt att få alla barn att läsa. Scenprogrammet arrangeras av Bonnierförlagen.

Folkbildningsscenen

Folkbildningsscenen arrangeras av ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) som arbetar året runt, i alla kommuner, med kultur och bildning. Programmet under Bokmässan består av 17 programpunkter på temat ”Allas rätt till kultur” och bjuder på röster från hela landet och ger plats åt dem som annars inte hörs och syns i det offentliga samtalet.

Forskartorget

Forskartorget är Bokmässans största arena för populärvetenskap. Här presenterar ledande forskare de senaste forskningsrönen, inom allt från samhällsvetenskap till historia, litteratur, språk, medicin, teknik och utbildningsvetenskap, så att de blir tillgängliga för alla. Årets program lyfter särskilt pedagogik, digitalisering och effekterna av pandemin.

Globala Torget

Globala Torget sätter fokus på globala utmaningar, internationell litteratur och lokala initiativ. Det är en mötesplats för demokrati, mänskliga rättigheter och en rättvis hållbar global utveckling. I programmet medverkar författare, politiker, civilsamhällets organisationer, myndigheter och andra som arbetar för en bättre värld. År 2020 ansvarar Olof Palmes Internationella Center för Globala Torget som genomförs med stöd från Sida.

Göteborgs Litteraturhus

På Göteborgs Litteraturhus samlas författare, redaktörer, forskare och poeter – många med koppling till Göteborg. Programmet är skapat tillsammans med Jonsereds herrgård Göteborgs universitet, Borås tidning och Bokmässan och samtalen kretsar kring nya böcker och aktuella frågor som knyter det personliga till det gemensamma. På lördagskvällen flyttar Rum för poesi tillfälligt in.

Lärarscenen

Lärarscenen ger inspiration och fortbildning till alla som jobbar i skolan och är till för dem som älskar lärande, skola och utbildning. Programmets utvecklande och tankeväckande föreläsningar, analyser, samtal och seminarier vänder sig till lärare, studie- och yrkesvägledare och den intresserade allmänheten. Lärarscenen arrangeras av Lärarnas Riksförbund.

Rum för poesi

Rum för poesi har alltid gett poesin en central plats på Bokmässan. Årets program sänds från Stadsbiblioteket i Malmö och Litteraturhuset i Göteborg och bjuder på samtal om bl a poesiutgivning och poesiskolan Qalam. I fokus står dock läsningar av 22 poeter från fem länder. Rum för poesi presenterar också en hel timme med sydafrikanska poeter och musiker från Johannesburg. Programmet arrangeras av Rámus och Göteborgs Litteraturhus.

Rum för översättning

Rum för översättning är en plattform för samtal om översättning och de som Nobelpristagaren Olga Tokarczuk kallar sina älvor: översättarna. Programmet handlar bl a om vilken roll identitet och representation spelar i översättning, hur den svenska feminismen fungerar i Japan och om radikal bibelöversättning. Rum för översättning arrangeras av Författarförbundets översättarsektion, HDK-Valand, Kulturrådet, Tolk- och översättarinstitutet och Översättarcentrum.

Se människan

På Svenska kyrkans scen Se människan står alltid de stora livsfrågorna i centrum. Här finns plats för djup och allvar. Svenska kyrkan vill skapa möten mellan kyrkan och kulturlivet och lyfter frågor om människosyn, existentiella tankar och tro med hjälp av litteraturen. Samtalen spelas in i Göteborgs domkyrka och Uppsala domkyrka, och sänds direkt från Gamla stans bokhandel i Stockholm.