Ändringar i seminarieprogrammet

Nytillkommet:

Söndag 10.30-10.50
Tjugo över midnatt
Med: Daniel Galera, Gunilla Sondell

Ändringar av medverkande:

Söndag 12.00-12.45
Ett hållbart liv
Med: Mats Söderlund, Johanna Sandahl, Pekka Heino

Utgår:

Torsdag 11.00-11.45
Nöden har ingen lag
Med: Bengt Ohlsson, Åsa Linderborg