Mediefrågor, illustration och mobilisering mot intolerans på Bokmässan 2018

Bokmässan 2018 får tre teman.

  • Mobilisering mot rasism och intolerans
    2017 hade Bokmässan 250 programpunkter som rörde frågor om rasism, intolerans och demokratins utmaningar. Bokmässan 2018 fortsätter att lyfta vårt gemensamma ansvar för att arbeta mot ökad rasism och intolerans i samhället. Huvudsaklig samarbetspartner kring satsningen blir Forum för levande historia.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Bokmässan. Det ger oss en möjlighet att skapa samtal och diskussion om frågor som rör rasism och intolerans. Rasism är ett samhällsproblem som vi alla behöver förhålla oss till och vi ser det som vår roll att bidra med kunskap som gör att vi bättre kan förstå och dra lärdomar av historien för att kunna motverka rasism i alla dess former, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.

  • Fokus på mediefrågor
    Mediefrågor kommer att ta stor plats i programmet 2018. Det sker genom att Mediedagarna i Göteborg – Meg – blir en större del av Bokmässans program. Det är redan nu klart med ett djupare samarbete med Föreningen Grävande Journalister.

– Vi är glada att kunna ge plats åt några av världens mest framstående journalister på vår scen under nästa års Meg/Bokmässa. Vi kommer också lyfta fram duktiga svenska grävare och visa exempel på den seriösa, undersökande journalistiken. Vår scen ska bjuda på mängder av goda exempel och påminna om vikten av oberoende granskningar av makten, säger Terje Carlsson, ordförande i Föreningen Grävande Journalister.

  • Bild och illustration
    Under Bokmässan 2018 får Bild och Illustration stort utrymme. Hur används bilder och illustrationer idag och hur påverkas vi av dem? Hur berättar vi med bilder? Samarbetspartner i bildtemat är Läsrörelsen, med sitt nya projekt Bildberättande, och Statens Medieråd. Fler samarbetspartner tillkommer.

 

Nästa års bokmässa äger rum 27-30 september 2018.