En hälsning från Bokmässan

Senast uppdaterad 2020-04-28  /  Publicerad 2020-04-23

Det är ungefär sex veckor sedan effekterna av coronaviruset slog igenom med full kraft i Sverige. Tillvaron har vänts upp och ned, för såväl privatpersoner, som företag och offentliga institutioner. Bokmässan har, under dessa sex veckor, fortsatt förberedelserna inför Bokmässan i slutet av september, men med största respekt för rådande läge. Vår inställning har varit att fortsätta blicka framåt, men samtidigt följa utvecklingen dag för dag.

Vi har också haft beredskap för att om nödvändigt kunna göra en annan bedömning, som handlar om att ställa om vissa delar av mässan på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Våra besökares, utställares och författares hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. Därför har vi konkretiserat Plan A och Plan B. Senast i slutet av maj kommer vi meddela vårt beslut om vilken av planerna vi går vidare med.

Nedan beskrivs de olika planerna vi nu arbetar vidare med:

Plan A

 • Bokmässan öppnar 24 september i ungefär samma omfattning och form som planerat.
 • Bokmässan och Svenska Mässan Gothia Towers gör flera insatser på plats utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Digital plattform för att tillgängliggöra delar av Bokmässans seminarieprogram till de som inte vill eller har möjlighet att besöka Bokmässan som planerat.
 • Tekniska möjligheter för internationella författare, men även andra, att medverka över länk.
 • Ekonomiska lättnader för utställare för att underlätta deras medverkan under Bokmässan under denna mycket ansträngda tid.

 

Plan B

 • Bokmässan ställer inte in. Bokmässan ställer om ytterligare.
 • Utställningen utgår. Utställare uppmanas att återboka sig till 2021 men får också möjlighet att få pengar tillbaka för utställningsdelen.
 • Delar av Bokmässans seminarieprogram och innehåll utformas på ett sätt som når ut till en bred allmänhet utan kostnad genom digitala plattformar, men också möjlighet att ha en mindre publik på plats mot en betalning.
 • Samarbete med mediehus för livesändningar och inspelningar.
 • 24–25 september fokus skola och bibliotek.
 • 26–27 september innehåll med fokus på aktuell utgivning, litteratur och litterära samtal.

 

Mer detaljerad information om planerna för Bokmässan 2020 (brev till utställare) >>

Korrespondens mellan Bokmässan och Förläggareföreningen/NOFF gällande Bokmässan 2020 (Brev) >>

Om du som besökare har köpt entrébiljett eller seminariekort till Bokmässan 2020, eller funderar på att göra så, kommer ditt köp att gälla för Bokmässan 2021 om Bokmässan 2020 inte skulle ha möjlighet att genomföras med anledning av Covid-19. Alternativt kan du välja att få tillbaka pengarna. Vid Plan B får vi be om att återkomma om det skulle bli en möjlighet att köpa biljett till de samtal som vi arrangerar.

Om du som utställare har frågor om vad som gäller för dig och din bokade monter, så är du välkommen att ta kontakt med dem som arbetar med försäljning och utställning på Bokmässan.
Kontaktuppgifter hittar du här >>.

Vi på Bokmässan nås av ert engagemang och era tankar inför framtiden, vi uppskattar den dialog vi har med både utställare, besökare och författare. Tillsammans gör vi Bokmässan!

Ta hand om dig och varandra!  

Varma hälsningar från Bokmässan

För information om hur Svenska Mässan Gothia Towers jobbar med hälsa och säkerhet, besök >>

Läs tidigare information från Bokmässan om Covid-19 >>