Tema Bildning

”Bildning” är huvudtema för 2017 års bokmässa i Göteborg. Temat anknyter bland annat till reformationsåret 2017 och Svenska kyrkan kommer att ha en större roll än vanligt på mässan.

Vad betyder bildning 2017?

Vi lever i en tid av förändring. Demokratins grundvärden – öppenhet, tolerans, jämlikhet – utmanas från flera håll. Och trots att vi genom den snabba digitaliseringen och globaliseringen är mer sammanvävda än någonsin, hörs allt starkare röster om motsatsen: att världen och samhället glider isär, att vi är instängda i våra egna bubblor, att vi inte har några gemensamma intressen.

Bokmässans tema 2017 tar sin utgångspunkt i litteraturens förmåga att låta oss dela en annan persons verklighet, i skolans, universitetens och bibliotekens uppdrag att förmedla kunskap om världen och ge färdigheter att kritiskt tolka den, i kulturens kraft att kanalisera erfarenheten av att vara människa.

Kort och gott: Bildning som ett redskap för att förstå och navigera i en komplex och konfliktfylld värld – och kanske förändra den?

Bildning och reformation

2017 är det också femhundra år sedan Martin Luther formulerade de teser som blev bensin på lågorna för reformationen. En process som sedan dess präglat europeisk historia och tillsammans med bland annat boktryckarkonsten gav impulser till omfattande förändringar på lärdomens område: läskunnigheten steg och kunskapen demokratiserades.

Svenska kyrkan är huvudpartner i Bildningstemat. Utöver Svenska kyrkans seminarier innehåller programmet en lång rad andra programpunkter som vänder och vrider på begreppet bildning och vad det betyder år 2017. Dessutom kommer Svenska kyrkan att ha en helt ny egen scen med ett särskilt program om bildning och reformation.

Bildningsseminarier

Bland de medverkande under temat märks den indonesiske författaren Eka Kurniawan som samtalar med den amerikanske litteraturkritikern John Freeman om bildning bortom den västerländska horisonten. Författarna Lena Andersson och Per Svensson samt historikern Johan Östling funderar kring frågan huruvida bildning verkligen är ett vaccin mot fördomsfullhet, polarisering och hat. Författaren och litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström, författaren och debattören Göran Greider och idéhistorikern Anders Burman bildar en tillfällig Bildningskommission, som ska vända och vrida på begreppet.

Här hittar ni bildningsseminarierna i årets program.

Programmet på scenen Om:Bildning

Programmet på Fredagsscenen