Rum för poesi och översättning

Poesiuppläsningar och samtal om översättning i sal R2 på plan 2 torsdag–lördag.

Om Trado

Athena Farrohkzad och Svetlana Cârstean samtalar om arbetet med deras gemensamma diktsamling Trado och läser ur densamma.

Poesiuppläsning

En Heine för vår tid

Översättaren Malte Persson om Heinrich Heine som den politiske agitatorn, den episke skalden, den traditionsburne men sekularariserade juden och den livströtte sjuklingen.

ScrollDownArrow
ScrollDownArrow

Rum för poesi och översättning – hela programmet

Poesiuppläsningar och samtal om översättning i sal R2 på plan 2 torsdag–lördag

Rum för poesi och översättning – hela programmet

Poesiuppläsningar och samtal om översättning i sal R2 på plan 2 torsdag–lördag

Rum för poesi och översättning – hela programmet

Bob Hansson

Eva Ström

Marie Lundquist

Shakespeare – ständigt samtida

Att Shakespeare är odödlig och ständigt aktuell är det kanske ingen som ifrågasätter – men varför måste dramerna hela tiden nyöversättas?

Seminarium: Shakespeare – ständigt samtida

Lost in translation?

Många författare rör sig – frivilligt eller ofrivilligt - mellan olika länder, språk och uttrycksformer. Är ett uttryckssätt mer "effektivt" än ett annat? Skapar förflyttningen mellan olika uttrycksformer, språk och koder frihet eller begränsningar?

Många författare rör sig – frivilligt eller ofrivilligt – mellan olika länder, språk och uttrycksformer. Är ett uttryckssätt mer ”effektivt” än ett annat? Skapar förflyttningen mellan olika uttrycksformer, språk och koder frihet eller begränsningar?