Årets program!

Köp biljett
Köp biljett
 • Filtrera på Programtyp

  Denna filtrering kommer inom kort.

  FavoriteStar

  Mina favoriter


  Visa endast favoriter
 • Filtrera på Ämne

 • Filtrera på Scen

09:00

Släkten Duboix

Föredrag om Släkten Duboix, en historisk släktkrönika från Frankrike

Programtyp:
Monterprogram
Tema:
Historia
Pris:
Ingår i entrébiljetten!
09:15

FRI FRÅN TRYCK

Ett samtal om möjligheterna och begränsningarna med digitala publikationer och om framtida former för kunskapsspridning.

Medverkande: Jonas Ingvarsson, bitr. professor, Högskolan i Skövde och

Jesper Olsson, forskare och lektor, Linköpings universitet

Scen:
Forskartorgets Scen, B-hallen
Tema:
Bibliotek / Samhälle och debatt / Skola / Yttrandefrihet
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

För livets skull - morgonmeditation

Psalmer sjunger vi när livet är som bäst och när det är som mörkast. Och våra psalmer visar vägen genom kyrkoåret. Nu fyller psalmboken trettio år.

Programtyp:
Scenprogram
Scen:
Se Människan, G-hallen
Tema:
Livsåskådning
Pris:
Ingår i entrébiljetten!
09:30

Bröd, skydd och böcker

God natt Alfons Åberg har delats ut till flyktingbarn. Gunilla Bergström samtalar med Kristin Molander om barnbokens roll i utsatta barns liv.

Programtyp:
Scenprogram
Scen:
Se Människan, G-hallen
Tema:
Barn och ungdom / Bibliotek / Livsåskådning / Samhälle och debatt / Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!
09:55

Välkommen till Biblioteks- och berättarscenen

Roland Karlsson, ordförande i Kultur i Västs styrelse

Scen:
Biblioteks & berättarscenen, D-hallen
Pris:
Ingår i entrébiljetten!
10:00

Farliga böcker - litteratur inför rätta under 250 år.

Sverige har världens äldsta tryckfrihetslagar. Men det betyder inte att makten - eller opinionen - alltid är tolerant. Tvärtom. Ibland är det politiken, ibland religionen, och nästan alltid erotiken som provocerat mest. Fortfarande jagar man konsten med blåslampa. Censuren slumrar aldrig.

Medverkande: Ulrika Knutson, kulturjournalist och författare.

Scen:
Biblioteks & berättarscenen, D-hallen
Tema:
Historia / Samhälle och debatt / Yttrandefrihet
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Den obekväme journalisten

När Almqvist 1839 skrev sin första artikel i Aftonbladet, kommenterades det av författarkollegan Atterbom så här: "Kan det vara möjligt. Han täckas nedstiga i denna stinkande kloak och hjälpa till att omröra där". Under ett drygt decennium bidrog han i tre olika tidningar med långa inlägg i olika ämnen, teaterrecensioner, politisk debatt, historiefilosofi och estetik, resebrev och reflektioner över moderna företeelser som turism. En modern, liberal press växte fram. Almqvist blev en av dess mest engagerade skribenter, alltid med ett angeläget ärende och med stor tilltro till läsarens humor, intelligens och behov av allvar. Och han är fortfarande förunderligt läsbar! Samtalet mellan litteraturprofessorerna Ingrid Elam och Johan Svedjedal handlar om journalisten Almqvist. Moderator: Kerstin Brunnberg, journalist och styrelsemedlem i Almqvistsällskapet.

Tema:
Historia
Pris:
Seminariekort erfordras.

Digitaliserad undervisning på vetenskaplig grund

Daniel Barker är gymnasielärare på Norra Real i Stockholm och läromedelsutvecklare på Natur & Kultur. 2013 gav han ut boken "Flipped Classroom" och fick året efter Kungliga Vetenskapsakademiens lärarpris för sitt utforskande av digitaliseringens möjligheter i undervisningen.

Programtyp:
Monterprogram
Tema:
Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Levla till nästa kapitel

Hur kan kulturen hjälpa ett dynamiskt, meningsskapande och interaktivt lärande på digitala plattformar? Pernilla Glaser, Rebecca Forsberg och Lars Dalesjö bjuder på exempel, övningar och samtal kring kulturprojekt som i samverkan med skola utvecklar nya sätt att aktivera och integrera digitalitet. De belyser digitalitet som verktyg för gestaltning, delaktighet och kommunikation med och för unga människor. Författaren och dramatikern Pernilla Glaser arbetar som Creative Research Force på Interactive Institute och utvecklar metoder och processer för skolor, lärosäten och institutioner. Regissören och dramatikern Rebecca Forsberg är grundare och konstnärlig ledare för RATS Teater, en forskningsscen vid Stockholms universitet. Lars Dalesjö är rektor för Kubikskolan i Helsingborg som under höstterminen kommer att integrera regissören Sara Cronbergs digitalt baserade pjäs Robinsons resa i undervisningen.

Tema:
Skola
Pris:
Seminariekort erfordras.

Klassrummet möter världen - tematisk resa genom autentisk språkundervisning

Ta världen in i ditt klassrum och lyft elevens blick över sin egen horisont. Med digitala verktyg kan du fördjupa elevernas lärande på sätt som en textbok inte kan.

Tema:
Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Slöjda Ojo de dios med Erika Ticona!

Möten genom handens skapande i projektet Ta i hand.

Programtyp:
Monterprogram
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Olika barn – olika sätt att läsa: om taktila bilderböcker

Enligt Barnkonventionen har barn rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet. Ingrid Källström från MTM berättar om hur taktila bilderböcker kan innebära en chans till fördjupad läsupplevelse för barn med olika typer av läsnedsättning.

Tema:
Barn och ungdom
Pris:
Seminariekort erfordras.

Handstilens betydelse för inlärning och hjärnans utveckling

Handstilen är på väg att försvinna. Många saknar egen namnteckning. Träning krävs. Du blir avstressad och lycklig. Forskningsrön om handfärdigheten och förmågan att kopiera, presenteras i Lone Hyldgaards Spatial Accuracy and Temporal Efficiency in Children´s Tracing with a Pencil. Handfärdighet eller handens finmotoriska skicklighet har betydelse i barns och vuxnas inlärnings- och utvecklingsprocesser.Tema:
Barn och ungdom / Hälsa och livsstil / Samhälle och debatt / Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

E-boken i Sverige

Vi sparkar igång vår föreläsningsserie "e-medier" med att universitetslektor Skans Kersti Nilsson och doktorand Birgitta Wallin från Bibliotekshögskolan i Borås berättar om sin forskning kring e-bokens framväxt i Sverige.

En del av föreläsningsserien "E-medier".

Tema:
Bibliotek / Samhälle och debatt
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Gym för psyket

Hälsa är så mycket mer än svällande magrutor och gröna drinkar. Psykologen Katarina Blom från Habitud, Sveriges första psykologiska gym, ger tips på hur du kan träna ditt psyke med utmaningar.

Scen:
Psykologiscenen, C-hallen
Tema:
Hälsa och livsstil
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Vem har ansvaret för romanen?

I år är det 250 år sedan riksdagen beslutade att införa tryckfrihet i Sverige. Men det som 1766 var ett demokratiskt och medborgarrättsligt genombrott riskerar idag att urholkas och förlora sin innebörd. De ord som i en fysisk bok skyddas av grundlagen saknar skydd om de förekommer i e-böcker. Vem ska egentligen ha ansvaret för romanen? Och hur ser konflikten ut mellan yttrandefriheten och det skrivna ordets potential att kränka? Deltagare: Lena Andersson, författare, Gunnar Ardelius, författare och ordförande för Sveriges Författarförbund, Eva Gedin, förläggare, Malin Koch, förbundsjurist Sveriges Författarförbund.

Tema:
Yttrandefrihet
Pris:
Seminariekort erfordras.

ADHD i vardagen

Boken ADHD i vardagen är ett verktyg som Statens institutionsstyrelse tagit fram. Den hjälper unga på institutioner men kan passa många fler, inte minst familj, anhöriga och pedagoger. Efter föreläsningen delar vi ut boken gratis till åhörarna. Medverkande: SiS psykologer David Söderman och Jonas Larsson.

Tema:
Barn och ungdom
Pris:
Seminariekort erfordras.

Made by Sweden?

1766 infördes offentlighetsprincipen tillsammans med Sveriges första tryckfrihetsförordning. Båda beskrivs ofta som världsunika, men stämmer detta? Hur har svenskt debattklimat och svensk öppenhet sett ut historiskt och hur står det sig internationellt idag? Vilka möjligheter och hot står vi inför? Under våren har Kungliga biblioteket och Kulturrådet belyst dessa frågor ur olika vinklar i samtalsserien "Tisdagar med tryckfriheten". Här drar moderatorerna Henrik Berggren och Lotta Gröning ihop trådarna tillsammans med Jonas Nordin, historiker vid Kungliga biblioteket, och några av vårens gäster.

Tema:
Bibliotek / Yttrandefrihet
Pris:
Seminariekort erfordras.

Den sociala ojämlikhetens geografi

Senaste PISA-undersökningen visar att 30 procent av pojkarna i årskurs 9 inte ens når upp till grundläggande läsförståelse. De flesta förlorarna finns i glesbygd och i segregerade förorter med få akademiska förebilder. Hur ska skolan lyckas vända deras resultat? Vilket ansvar tar politikerna? Medverkande: Ove Sernhede, professor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, och Malin Nygren, projektledare för UR-serien Skolpojkarna. Moderator: Isabella Grybe, tv-producent UR.

Tema:
Skola
Pris:
Seminariekort erfordras.

Värmland - Världen, tur & retur

Programtyp:
Scenprogram
Scen:
Litteraturscenen, A-hallen
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Presentatör torsdag:

Programtyp:
Scenprogram
Scen:
Litteraturscenen, A-hallen
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Forskarstafett – ny svensk barnboksforskning

2015 blev ett rekordår för barnlitteraturforskningen i Sverige. Inte mindre än åtta titlar gavs ut i Svenska barnboksinstitutets skriftserie med ny forskning, bland annat tre böcker om Astrid Lindgrens författarskap, en bok om krigslekar i barnlitteraturen under 200 år och om Kulla-Gulla och alla de andra. Ett uppsving och en statushöjning för barnlitteraturen. I en forskarstafett presenteras den nya svenska barnboksforskningen: Olle Widhe (Göteborgs universitet), Anna Nordenstam (Göteborgs universitet), Karin Mossed (Svenska barnboksinstitutet), Eva Söderberg (Stockholms universitet), Helene Ehriander (Linnéuniversitetet), Martin Hellström (Linnéuniversitetet), Maria Lassén-Seger (Åbo Akademi) och Åsa Warnqvist (Svenska barnboksinstitutet).

Tema:
Barn och ungdom
Pris:
Seminariekort erfordras.

Översättning och yttrandefrihet

Litteratur och andra texter har alltid spelat en viktig roll för att avslöja och häckla missförhållanden. Därför förföljs den och tystas i auktoritära eller på andra sätt maktfullkomliga samhällen, som de forna kommuniststaterna. Översättare har ofta tagit aktiv ställning genom att bli förmedlare av texter som kunnat sprida kunskap om övergrepp på yttrandefriheten. På så vis har utrymmet för tänkande och kritik vidgats till en internationell arena. Ett exempel är Solidaritetsrörelsen i Polen på 1980-talet, som gjorde en ung svensk lektor, Anders Bodegård, till översättare. Dagens Kina är ett yttrandefrihetslaboratorium, där nya medier och spridningsformer spelar stor roll; om detta berättar Anna Gustafsson Chen. Samtalet kommer även in på Mellanöstern och arabvärlden genom översättaren och journalisten Marie Anell. Ett aktuellt fall i denna region är fängslandet av poeten Raif Badawi i Saudiarabien, som visar litteraturens antiauktoritära kraft. Moderator är Elnaz Baghlanian, tidigare redaktör för Svenska PEN:s nättidskrift Dissidentbloggen.

Tema:
Yttrandefrihet
Pris:
Seminariekort erfordras.

Bibblix - barns läsning i digitala kanaler

Den nya appen Bibblix vill skapa läslust hos barn utifrån deras behov och intressen. Hur kan digitala bibliotek med och för barn skapas? Samtal mellan Oskar Laurin, Stockholms stadsbibliotek och Peter Alsbjer, Regionbiblioteket Örebro.

Scen:
Ung Scen, A-hallen
Tema:
Barn och ungdom / Bibliotek
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Genrepedagogik i klassrummet

Hur kan vi stötta och utmana våra elever så att de lyckas i skolan? Hur undervisar vi språkutvecklande? Vad är explicit undervisning om texttyper? Hur underlättar vi för andraspråkseleverna så att de snabbt tar till sig sitt nya språk och blir kompetenta språkanvändare? Susan Nieland, Kristina Asker och Carl-Johan Markstedt är erfarna lärare och läromedelsförfattare som arbetar med utbildning och fortbildning av lärare. De samtalar om hur vi kan undervisa framgångsrikt med hjälp av genrepedagogiken.

Tema:
Skola
Pris:
Seminariekort erfordras.

Vad skriver de om på sagornas ö?

Vad skriver isländska barn- och ungdomsboksförfattare om idag? Mörkt, roligt eller annorlunda? Här möter vi tre författare som skriver om girighet och korruption i en hemsökt gammal stad, en förvirrad och arg tonårspojkes väg till vuxenlivet och två unga vänners äventyr. Ragnhildur Hólmgeirsdóttir (City of Bronze) och Arnar Már Arngrímsson (The Saga of Sölvi the Youth) har båda nominerats till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2016 för sina debutromaner. Thórdís Gísladóttir är poet, översättare och författare till de populära böckerna om vännerna Randalín and Mundi. Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturchef för Mittmedia.

Tema:
Barn och ungdom
Pris:
Seminariekort erfordras.
10:15

Hitta och hjälp elever med dyslexi (Åk 1-9 Sv)

Alla elever har rätt att lyckas i skolan, även de som har dyslexi eller andra språkligt betingade svårigheter. Lexia och Provia är sedan länge mycket välkända program för elever med dyslexi. Lexia består av en övningsbank med ca 1200 övningar och med Provia kan pedagogen testa elevernas språkliga kunskaper. Utifrån elevens testresultat föreslår Provia sedan passande övningar i Lexia. Mia Söderberg, författare och förläggare, berättar och visar hur nya Lexia Provia kan hjälpa dig hitta och hjälpa elever med t ex dyslexi.

Föreläsare Mia Söderberg

Tema:
Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

En dag har stormen redan dragit förbi

Programtyp:
Scenprogram
Scen:
Litteraturscenen, A-hallen
Pris:
Ingår i entrébiljetten!
10:30

Digitalt innehåll , en viktig del i skolans digitalisering

Är digitalt innehåll den saknade pusselbiten i skolans digitalisering? Hur kan man ta ett samlat grepp kring det pedagogiska innehållet? Vilka krav kan vi ställa på digitala läromedel, vad kan man förvänta sig? Interaktiva böcker är en ny typ av digitala läromedel med helt nya möjligheter. Upptäck hur de bidrar till inkludering, individualisering, sparad lärartid, kollegialt lärande och en stärkt delandekultur.

Medverkande: Martin Ljungström, Key Account Manager, Gleerups

Programtyp:
Monterprogram
Tema:
Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Det mångspråkiga biblioteket

När världen krymper och kommer närmare måste biblioteket bli större, öppna sig för det globala och samtidigt vara en trygg plats i vardagen. Ingrid Atlestam och Randi Myhre i samtal med Ellen Follin om det mångspråkiga biblioteket, dess möjligheter och utmaningar.

Tema:
Bibliotek
Pris:
Seminariekort erfordras.

Det lärde jag mig redan som bokhandlare

Ett samtal mellan tongivande personer i bokbranschen vilka alla har en gemensam bakgrund i att de startat sina karriärer med att arbeta i bokhandel. Deltar gör Håkan Rudels, vd för Bonnierförlagen, Sara Lindegren, Kommunikationsstrateg Bokförlaget Forum, Richard Herold, förlagschef Natur & Kultur och Anders Toll, försäljningschef Norstedts Förlagsgrupp.
Samtalsledare är Bokhandlare Mats Ahlström, Djursholms Bokhandel.

Pris:
Seminariekort erfordras.

Hur lär man sig svenska som andraspråk? - med frågor och diskussion

Anna Winlund och Camilla Håkansson berättar om definitioner av flerspråkighet och teorier om andraspråksinlärning. Några frågor som diskuteras är: Vad är svenska som andraspråk? Kan man ha flera modersmål? Vad betyder translanguaging? Hur lång tid tar det att lära sig svenska? Vilka faktorer kan påverka andraspråksutvecklingen?

Programtyp:
Monterprogram
Tema:
Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Serietidningen i klassrummet

Hur kan seriemediets visuella och litterära aspekter användas i skolan för att arbeta med t ex lässtruktur? Föreläsningen ger dig svaret.

Tema:
Barn och ungdom / Samhälle och debatt / Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Lögn eller sanning?

Andra ljuger, vi ljuger själva och det anses fult att ljuga. Beter sig lögnare på ett visst sätt? Går det att avslöja en lögnare?

Programtyp:
Monterprogram
Tema:
Hälsa och livsstil / Samhälle och debatt
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Få ut det mesta av digital utlåning

Björn Waller från Axiell Media/Elib pratar om hur en bra sida för e-boksutlåning kan vara upplagd och hur man på ett bra sätt kan koppla det till bibliotekets övriga tjänster.

En del av föreläsningsserien "E-medier".

Tema:
Bibliotek
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Konsten att göra intryck

Alla relationer, både jobb- och privata, börjar med ett första intryck. Hur skapas det och vad är det som styr andras uppfattning om oss? Vad ger oss inflytande och hur vinner vi den avgörande tilliten? Psykologiforskaren Angela Ahola om hur man gör ett bra första intryck.

Scen:
Psykologiscenen, C-hallen
Tema:
Hälsa och livsstil
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Resande romanförfattare

I "För vad sorg och smärta" har Thom Lundberg velat göra de som varit osynliga till huvudpersoner och lyfta fram de tystades berättelser.

Programtyp:
Scenprogram
Scen:
Se Människan, G-hallen
Tema:
Historia / Livsåskådning / Samhälle och debatt / Yttrandefrihet
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Berätta, leka, läsa

Presentation av den löpande utvärdering/följeforskning som gjordes av projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA. Projektet var ett nära samarbete mellan Läsrörelsen och förskolor och bibliotek om närläsning av bilderböcker med barn i åldern 1-3 år. Det genomfördes under 2013-2015 i 29 kommuner i Västmanlands, Sörmlands och Örebro län. Boktitlarna var Här dansar Herr Gurka av Lennart Hellsing och Poul Ströyer, Kanel och Kanin. Dikter om kroppen av Ulf Stark och Charlotte Ramel och Gummi-Lisa hittar hem av Anna Bengtsson. Medverkande: Docent Barbro Johansson och fil dr Sandra Hillén, bägge vid Centrum för konsumtionsvetenskap Handelshögskolan Göteborg som har följt projektet, och Susanna Ekström, fd universitetsadjunkt Stockholms universitet och huvudpedagog för projektet. Moderator: Läsrörelsens ordförande och projektledare Elisabet Reslegård.

Tema:
Barn och ungdom / Bibliotek / Skola
Pris:
Seminariekort erfordras.

Ritbattle!

Kom och utmana tecknareliten i Svenska barnboksakademin! Kan de verkligen rita precis ALLT? Publiken bestämmer. Möt tecknarna Per Gustavsson, Stina Wirsén, Jens Ahlbom, Johan Unenge och Pernilla Stalfelt i en hisnande pennfajt.

Scen:
Ung Scen, A-hallen
Tema:
Barn och ungdom
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Att arbeta med lättläst i klassrummet

Sara Lövestam och Annelie Drewsen, som båda är lärare och författare till lättlästa böcker, i ett samtal om konsten att skriva lättläst. Med utgångspunkt i egna böcker och erfarenheter av att undervisa diskuterar de grammatiska dilemman, liksom dramaturgiska och didaktiska möjligheter i den lättlästa litteraturen. De pratar om lärarhandledningar, lektioner och arbetsmaterial, under ledning av Patrik Hadenius, chefredaktör för Språktidningen.

Tema:
Skola
Pris:
Seminariekort erfordras.

Liv, död, etc - svensk haiku på export

Programtyp:
Scenprogram
Scen:
Litteraturscenen, A-hallen
Pris:
Ingår i entrébiljetten!
10:40

Kunna läsa och fortsätta läsa

Den äldsta är 93 år och den yngsta är 2. I Läsambassadör Anne-Marie Körlings nya bok Ovan trädtopparna, berättar människor i olika åldrar hur de lärde sig läsa och vad detta har betytt för dem.

Medverkande: Ann-Marie Kjörling, läsambassadör

Scen:
Biblioteks & berättarscenen, D-hallen
Tema:
Barn och ungdom / Bibliotek / Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!
10:45

Terpsitone - en diktsamling om dansen, de ofödda och maskinerna

Programtyp:
Scenprogram
Scen:
Litteraturscenen, A-hallen
Pris:
Ingår i entrébiljetten!
11:00

Arvet efter Erasmus

Holländaren Erasmus av Rotterdam (1466-1536) är renässanshumanismen personifierad. I början av 1500-talet stod han bakom en femtedel av Europas böcker, och skulle ge framtiden ett viktigt arv. Poeten och essäisten Nina Burton skriver i Gutenberggalaxens nova om Erasmus och hans tid, då tryckteknik ledde till en medierevolution som förändrade Europa. Hon låter oss möta renässansens konstnärer och intellektuella - Albrecht Dürer, Holbein d y, Paracelsus, Thomas More och Luther - och beskriver en epok genom den man som drömde om ett gränslöst Europa, där kultur och vetenskap knöt nya samband. Nina Burton, ledamot av det litterära Samfundet De Nio samt Vetenskapsakademien, har bland annat varit nominerad till Augustpriset två gånger och tilldelades Stora Fackbokspriset för Flodernas bok (2012). Hon samtalar med Stefan Eklund, chefredaktör för Borås Tidning, om arvet efter Erasmus och om vilken roll litteraturen spelade i en dramatisk tid som har många likheter med vår egen.

Tema:
Historia
Pris:
Seminariekort erfordras.

Medieetikens värde mätt och vägt

Institutet för Mediestudier presenterar en unik studie av hur de som anmält medier till Pressombudsmannen och Granskningsnämnden ser på resultatet av fällningar. Vilken upprättelse ger de medieetiska systemen? Medverkande: rättssociologen Karl Dahlstrand,Torbjörn von Krogh och Lars Truedson, Institutet för Mediestudier.

Pris:
Seminariekort erfordras.

Vem värnar barns yttrandefrihet?

Av Sveriges drygt 9 miljoner invånare är mer än 2 miljoner under 18 år. Barn och unga har precis som vuxna yttrandefrihet. Så här står det i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 13: "Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck. Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar, men endast sådana som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att respektera andra personers rättigheter eller anseende." Upplever barn att de fritt får uttrycka sina åsikter? Hur ser vi till att yttrandefriheten gäller för alla, även barn? Medverkande: Lars H Gustafsson, läkare och en av Sveriges ledande experter på barn, uppfostran och familjeliv, Bengt Sandin, professor på Tema Barn, Linköpings universitet, och Barnombudsmannen. Moderator: Ylva Mårtens, radiojournalist och författare till boken Vad säger barnen?

Tema:
Barn och ungdom / Yttrandefrihet
Pris:
Seminariekort erfordras.

Orden vi ärvde

Astrid Lindgrens och Tove Janssons arv är i högsta grad levande över hela världen och har stor betydelse för både den skandinaviska självbilden och omvärldens syn på oss. Men deras verk är också en mångmiljonindustri - rättigheterna till deras böcker samt filmer, tv-serier, teateruppsättningar, musikaler och produkter som anknyter till originalverken licensieras ut på en global marknad. Hur tänker rättighetsinnehavarna för dessa två ikoner inom barnkulturen? Hur förvaltar man ett ovärderligt arv? Var går gränsen för när de litterära karaktärerna förvandlas till kommersiella varumärken och hur bibehåller man värdet i de ursprungliga berättelserna? Medverkande: Sophia Jansson, konstnärlig chef och styrelseordförande på Moomin Characters och brorsdotter till Tove Jansson, Roleff Kråkström, vd på Moomin Characters, Nils Nyman, koncernchef på Saltkråkan AB och barnbarn till Astrid Lindgren, samt Annika Lindgren, publicistisk chef på Saltkråkan AB och barnbarn till Astrid Lindgren. Moderator: Emma Stenström, docent i företagsekonomi och chef för Center for Arts, Business & Culture vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pris:
Seminariekort erfordras.

Granias tårar

Islamiska Statens terror och kriget i Syrien har i det närmaste ödelagt den kurdiska bokbranschen - framförallt när det gäller barnböcker. Detta är ett svårt nederlag speciellt med tanke på att kurdisk litteratur och språk bara har varit tillåtet i Turkiet, Syrien, Irak och Iran sedan början av 2000-talet. Den irländsk-amerikanska författaren Elizabeth A. Nolans Granias tårar ges nu ut på de kurdiska språken kirmancki och kurmanji samt på svenska. Sagoberättelsen handlar om mänskliga rättigheter utifrån barns förutsättningar och belyser två angelägna ämnen - flykt och tvångsmigration - på ett både pedagogiskt och lustfyllt sätt. Hon samtalar med Soran Ismail, som är inläsare av boken på kurmanji och svenska.

Tema:
Barn och ungdom / Samhälle och debatt
Pris:
Seminariekort erfordras.

Aniara lever i högsta grad efter 60 år

Programtyp:
Scenprogram
Scen:
De Litterära Sällskapens Scen
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Synen på skönlitteratur - läsarnas röster

I projektet Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek har äntligen turen kommit till våra besökare/låntagare. Vad tycker de om bibliotekens arbete med skönlitteratur? Vad vill de ha och inte ha? Medverkande Maria Ehrenberg, Regionbibliotek Halland.

Scen:
Biblioteks & berättarscenen, D-hallen
Tema:
Bibliotek
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Hur digitala läromedel kan möta dagens utmaningar i skolan

En förändrad värld skapar nya behov även för läroprocessen. Diskussion mellan lärare, läromedelsförfattare och forskare om utmaningarna för skolan och hur digitala läromedel kan fungera som stöd.

Moderator: Alexandra Pascalidou, journalist

Programtyp:
Monterprogram
Tema:
Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

"Det ska fan vara tjej"

Tjejjoursrörelsen fyller 20 år i år och är en rörelse på frammarsch. Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, visar smakprov från nya filmen om tjejjourerna samt talar om sexuellt våld, destruktiva könsroller och självskadebeteenden - och hur man gör motstånd. Ett samtal om de utmaningar dagens tjejer ställs inför. Medverkande: Zozan Inci, ordförande, och Beatrice Unander-Scharin, vice ordförande i Roks. Moderator: Colette van Luik, pressekreterare på Roks.

Pris:
Seminariekort erfordras.

Bokrelease "Vi får det att funka -framgångsrika exempel på IT i skolan&quot......

Bokrelease med redaktörer och skribenter på plats.

Tema:
Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Skolframgång i det mångkulturella samhället

Vilka faktorer är avgörande för att elever med utländsk bakgrund lyckas i skolan? Stefan Lund, docent i pedagogik, har lett ett forskningsprojekt som undersökt just detta. Resultaten visar att det handlar om lärares förväntningar på och känslor inför sina elever, om elevernas längtan efter erkännande, mening och en lärande-identitet, men även om hur rektorer uppfattar att elevernas etniska bakgrund påverkar såväl skolans rykte som det inre pedagogiska arbetet. Stefan Lund i samtal med Anna Lund, redaktör.

Tema:
Skola
Pris:
Seminariekort erfordras.

Att låna ut e-medier

Alex Bergdahl, e-boksambassadören, hjälper bibliotek att komma igång med att låna ut e-böcker och få e-medierna att integreras och bli en naturlig del av ett biblioteks utbud. Känner du dig osäker på utlån av e-medier? Nu kan du få handfasta tips och råd.

En del av föreläsningsserien "E-medier"

Tema:
Bibliotek
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Vad kan en skola vara?

I hela Norden förs samtal om skolans framtida utveckling och samhällsroll. I Sverige har en Skolkommission arbetat på regeringens uppdrag och arbete pågår kring en nationell strategi för skolans digitalisering. Ludvigsen-utvalget i Folketinget i Norge lade nyligen fram en långsiktig framtidsrapport efter en flerårig öppen, demokratisk process. Finland genomför en omfattande läroplansförändring. Danmark implementerar "den nya folkskolan" med fokus på utmaningar och likvärdighet, kunskap och kompetenser. Ta del av ett nordiskt skolperspektiv kring kunskapsbildning, professionsutveckling och läroplaner i förvandling - ett långsiktigt perspektiv bortom dagspolitiken. Medverkande: Anna Ekström, generaldirektör Skolverket, Mikael Alexandersson, professor GU och rektor Högskolan i Halmstad, Jakob Harder, vicedirektör STIL, Danmark, samt Mikael Uljens, professor Åbo Akademi, Finland. Samtalsledare: Jan Hylén.

Tema:
Skola
Pris:
Seminariekort erfordras.

Mänskliga rättigheter på museum?!

Sofie Henryson och Viveca Overland, Bohusläns museum, Richard Magito Brun, Kulturgruppen för Resandefolket.

Programtyp:
Monterprogram
Tema:
Samhälle och debatt
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Helena Bross

Signering med Helena Bross författare bl a till de lättlästa serierna om Klass 1b, Axel och Omar samt Mini-Mysterier.

Programtyp:
Monterprogram
Tema:
Barn och ungdom / Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Kärlek som gör ont

Matildas pojkvän gör slut. Hon står ensam i en tom lägenhet och känner sig helt förlorad. Vem är hon utan honom? Varför är det så komplicerat med relationer? Måste kärleken göra ont? Författaren och bloggaren Sandra Beijer i samtal med psykologen och författaren Jenny Jägerfeld.

Scen:
Psykologiscenen, C-hallen
Tema:
Barn och ungdom / Hälsa och livsstil
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Hur jag dog

En novemberdag 2012 bestämde sig journalisten Niklas Ekdal för att ta sitt liv, men räddades i sista stund tillbaka till livet. Samtal om självmord.

Programtyp:
Scenprogram
Scen:
Se Människan, G-hallen
Tema:
Hälsa och livsstil / Livsåskådning
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Att skriva under hot

Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att var och en har rätt till åsikts- och yttrandefrihet, men det är långt ifrån en realitet i stora delar av världen. Hur ser verkligheten ut för författare och konstnärer i de länder där yttrandefriheten är satt under stark press? Vad kan det globala samfundet och ett land som Sverige göra för att stärka yttrandefriheten? Detta diskuterar Unescos vice generaldirektör Getachew Engida tillsammans med den syriske poeten Housam Al-Mosilli, fristadsförfattare i Linköping som lämnade hemlandet 2012 efter att ha varit fängslad och torterad, och författaren Parvin Ardalan, som fick fristad i Malmö efter att ha lämnat Iran 2009. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inleder. Moderator: Ola Larsmo, författare och ordförande för Svenska PEN.

Tema:
Yttrandefrihet
Pris:
Seminariekort erfordras.

Möt Meg Rosoff - årets ALMA-pristagare

I samtal med ALMA-juryns ordförande Boel Westin.

Scen:
Ung Scen, A-hallen
Tema:
Barn och ungdom
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

När allting faller på plats

Hemkomst. Terapeuten och författarenTommy Hellsten (När allting faller på plats) om att lämna bakom sig ett liv styrt av prestationstvång och en djup känsla av värdelöshet och utanförskap.

Tema:
Livsåskådning
Pris:
Seminariekort erfordras.

Att famla sig fram i litteraturens bakland

Programtyp:
Scenprogram
Scen:
Litteraturscenen, A-hallen
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Måste man vara expert för att skriva faktaböcker för barn?

Hur skriver man en faktabok på en nivå så att barn förstår, när man själv inte är "expert" på området? Lena Sjöberg (författare och illustratör), Martin Svensson (författare) och Sarah Sheppard (författare och illustratör) diskuterar infallsvinklar och arbetssätt för att skapa en bok som engagerar men ändå är faktamässigt korrekt. Moderator: Magnus Utvik, författare och litteraturkritiker.

Tema:
Barn och ungdom
Pris:
Seminariekort erfordras.

Nationell biblioteksstrategi

Det finns stora skillnader i hur biblioteken arbetar med att göra nyheter, litteratur och information tillgängliga för alla. Hur kan en nationell biblioteksstrategi bidra till ett mer likartat erbjudande hos biblioteken, oavsett var du bor? Frågan är särskilt aktuell idag, när många saknar förmågan att t ex förstå en vanlig nyhetstext. Nästa år lägger Erik Fichtelius, samordnare på Kungliga biblioteket för biblioteksutredningen, fram en första rapport om nationell biblioteksstrategi. Hur påverkas tillgängligheten av kommande strategi? Hur lyfts bibliotekens demokratiska roll i rapporten? Detta diskuterar Eric Fichtelius med riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, Calle Nathanson, ordförande Svensk Biblioteksförening, och Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm. Moderator: Camilla Batal, avdelningschef Marknad och kommunikation på MTM.

Tema:
Bibliotek
Pris:
Seminariekort erfordras.
11:15

Retoriken som resurs för läsning, skrivande och muntlig kommunikation (Gy/Vux S......

Retoriken har fått en framskjuten plats i skolans styrdokument. Genom att visa på retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, kan retoriken både fungera som ett stöd för muntlig kommunikation och som ett redskap för analys av kommunikation i tal och skrift. Gymnasieläraren Carl-Johan Markstedt och universitetsadjunkten Vendela Blomström, författare till läroboken Svenska impulser - En handbok i retorik, ger exempel på hur retorik kan stärka elevers kritiska förhållningssätt. Genom att lyfta retorikens grundpelare etos, logos och patos får eleverna användbara verktyg för läsande och kommunikation i olika former.

Föreläsare: Carl-Johan Markstedt och Vendela Blomström

Tema:
Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Textila texter och 3Dnoveller - om Norrlands och bokens framtid

Programtyp:
Scenprogram
Scen:
Litteraturscenen, A-hallen
Pris:
Ingår i entrébiljetten!
11:20

Ett år med Bokstart

Biblioteket gör hembesök med bokgåvor hos småbarnsfamiljer. Syftet är att ge redskap för att stötta barns språkutveckling. Pilotprojektet i Södertälje berättar om första året och planerna för fortsättningen. Medverkande: Anna Cederwall och Veronica Gran, Södertälje stadsbibliotek och Annika Hermele, Regionbibliotek Stockholm.

Scen:
Biblioteks & berättarscenen, D-hallen
Tema:
Barn och ungdom / Bibliotek / Samhälle och debatt
Pris:
Ingår i entrébiljetten!
11:30

Vad händer på universitet?

I en öppen dialog diskuterar Per Magnus Johansson och Thomas Karlsohn, båda docenter i idé- och lärdomshistoria, situationen vid universitet utifrån den gemensamma boken Ensamhet och gemenskap - brevväxling om universitet och sina olika erfarenheter och intressen.

Pris:
Seminariekort erfordras.

Från djinner och magiker till ett hemsökt London

I ett mörkt London, plågat av hiskeliga spöken och gastar, kämpar en liten parapsykologisk byrå för att i mycket tuff konkurrens hålla näsan över ytan. Att ta på sig uppdragen att förgöra spöken är livsfarligt, men de tre hjältarna i Jonathan Strouds serie är redo för utmaningen. Hör författaren prata om sitt författarskap och sin senaste serie, Lockwood & Co, med Marta Hedener.

Tema:
Barn och ungdom / Fantasy och science fiction
Pris:
Seminariekort erfordras.

Karlfeldt & Co. - den förlorande generationen

Programtyp:
Scenprogram
Scen:
De Litterära Sällskapens Scen
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Från bibliotekarieutbildning till doktorsexamen i biblioteks- och informationsve......

Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) är sedan 1991 en akademisk disciplin i Sverige, numera etablerad vid fem lärosäten. Utvecklingen från yrkesutbildning till ämnesutbildning formades i ett maktspel mellan akademi, profession och politik som präglar både historien och framtiden. Hur såg spelet ut? Vad betyder det? Medverkande: Louise Limberg, senior professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, och Lena Skoglund, lektor vid Bibliotekshögskolan 1975-89, f d bibliotekschef och länsbibliotekarie i Örebro och Västra Götaland.

Tema:
Bibliotek
Pris:
Seminariekort erfordras.

Pirater i klassrummen? - så använder lärare rörlig bild i undervisningen

77 procent av lärarna tror att det förekommer upphovsrättsintrång medvetet eller omedvetet när lärare visar film för eleverna.

Hur ser användandet av film och tv ut i skolan?

Vilken typ av streamingtjänster används i svenska klassrum idag och är de lagliga eller inte? Per Strömbäck från Film och TV-branschens samarbetskommitté samtalar med representanter från bland annat skolan och filmbranschen om upphovsrätt och film i klassrummen.

Programtyp:
Monterprogram
Tema:
Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Nyanländas lärande - möte mellan forskning och beprövad erfarenhet

Anna Winlund samtalar med representanter för skolteam om deras erfarenheter av kursen Nyanländas Lärande. Alexandra Hökbring är lärare i förberedelsegrupp och förstelärare i språkutvecklande arbetssätt på Vättnedalsskolan i Göteborg stad medan Tomas Björklund Brax är Kvalitetsutvecklare på Tynneredsskolan/ Ängåsskolan i Göteborgs Stad.

Programtyp:
Monterprogram
Tema:
Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Flykt och litteratur

Har litteraturen reagerat på flyktingkrisen? Hur skildras flykt, gränsskydd och asylprocessen? Vilka perspektiv kommer till tals?

Programtyp:
Monterprogram
Tema:
Samhälle och debatt / Yttrandefrihet
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Digitala boktips - att synliggöra elevernas läsande

Sofia Malmberg, bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser, berättar om hur hon i åk 4 filmat när eleverna berättar om sina läsupplevelser och via appen Aurasma låtit dem dela med sig av sin läsglädje till hela skolan. Det enda som behövs är en smartphone, en kostnadsfri app och lite kreativ upptäckarglädje. Kom och ta del av hur du tar läsningen till en ny nivå! Sofia har även skrivit boken ?Happenings som arbetsmetod ? eller: Kom, vi drar till bibblan!?, där man kan läsa mer om kreativa initiativ på bibliotek.

Tema:
Bibliotek / Skola
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Niklas Rådström

I den nya romanen En Marialegend vävs tre till synes orelaterade historier samman till en gripande och utmanande berättelse.

Programtyp:
Monterprogram
Pris:
Ingår i entrébiljetten!

Skotten i Köpenham - att leva under terrorhot

Förra året överlevde Lars Vilks den terrorattack i Köpenhamn som krävde två liv. DN-reportern Niklas Orrenius berättar om arbetet med sin nya reportagebok, "Skotten i Köpenhamn", om extremism, terror och rädslor, och om en radioaktiv konstnär som lever med livvakter dygnet runt.

Scen:
Psykologiscenen, C-hallen
Tema:
Samhälle och debatt
Pris:
Ingår i entrébiljetten!