Tema 2017: Bildning och Finland 100 år

”Bildning” blir huvudtema för 2017 års bokmässa i Göteborg. Temat anknyter bland annat till reformationsåret 2017 och Svenska kyrkan kommer att ha en större roll än vanligt på mässan. Dessutom kommer den finländska litteraturen att få stort utrymme med anledning av Finlands 100-årsjubileum som egen nation.

Vad betyder bildning 2017? Den frågan blir utgångspunkten för nästa års tema på Bokmässan.

– Bildning är ett ämne som kopplar till våra viktigaste uppdrag: att sprida kunskap och intresse för läsning och litteratur, såväl till allmänheten som till alla dem som har till yrke att inspirera, guida och utbilda. Begreppet har fått många lager av betydelser. Men oavsett hur man preciserar begreppet är det några beståndsdelar som alltid finns med när man idag tänker på bildning: språk, läsning och litteratur, säger Daniel Levin, programchef för Bokmässan.

Bildning och reformation

2017 är det också femhundra år sedan Martin Luther formulerade de teser som blev bensin på lågorna för reformationen. En process som sedan dess präglat europeisk historia och tillsammans med bland annat boktryckarkonsten gav impulser till omfattande förändringar på lärdomens område: läskunnigheten steg och kunskapen demokratiserades.

Svenska kyrkan blir nästa år en framträdande samarbetspartner när Bokmässans program tas fram. Dessutom kommer Svenska kyrkan att ha en helt ny egen scen med ett särskilt program om bildning och reformation.

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén ser en självklar koppling mellan begreppet bildning och reformatorernas ideal.

– Reformatorernas strävan att befrämja läskunnighet och därmed frihet är viktig också i vår tid. Utbildning är bra, bildning är ännu bättre. Jag ser fram emot att vi kan bidra till att spegla bildningens betydelse på Bokmässan 2017, säger Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén.

Fler samarbetspartners tillkommer och frågan om vad bildning är i dag kommer att belysas ur flera olika perspektiv.


Finland 100 år

2017 är det även hundra år sedan Finland blev en självständig nation, ett jubileum som uppmärksammas genom att den finländska litteraturen ges stort utrymme på Bokmässan.

– Vår ambition är att jubileumsåret till ära ge en bred bild av finländsk litteratur och presentera en del nya namn på nästa års bokmässa. Vi hoppas också kunna bidra till tema ”bildning”. Internationella undersökningar visar att finländarna är ett av världen mest läsande folk och landet har ett unikt biblioteksväsende, säger Anders Eriksson, direktör för Finlandsinstitutet, Bokmässans huvudsakliga samarbetspartner kring temat ”Finland 100 år”.

Även Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och en rad andra aktörer kommer att bidra till temat.

– Finland är viktigt för Sverige. Det märks inte minst på Bokmässan, en av de viktigaste bilaterala arenorna i dialogen mellan länderna. Bokmässans frågor och teman är ofta gemensamma för Sverige och Finland, en följd av att Finland för hundra år sedan återinträdde som självständig aktör i den nordiska familjen, säger Gunvor Kronman, vd för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.