Santérus Förlag

  • Plats: B07:62

Beskrivning

Santérus Förlag ger ut böcker av fackkaraktär/sakprosa som vill bilda, roa och oroa den allmänne läsaren men också fortbilda dig som är specialist och verkar i universitetsmiljö eller i privat- eller offentlig yrkesverksamhet. Vi ger också ut kurslitteratur för universitets- och högskolestuderande inom samhällsvetenskap och humaniora.

Vår ambition är att ge ut böcker som ökar allmänbildning och läslust och vara förpackade på ett tilltalande sätt. Vi tror att formen är viktig för lusten att äga boken och köplusten är förstås inte oviktig för ett förlag.

Vår uppfattning är att om man skall nå så långt som möjligt i sin strävan att förstå såväl de stora som de små sammanhangen räcker det inte med kunskaper i ett ämne eller disciplin. Därför är vi också särskilt intresserade av böcker som går över gränserna och söker sig ut på de bryggor som finns mellan naturvetenskap, humaniora och samhällsfrågor.

Adressuppgifter
Santérus Förlag
Birkagatan 23
113 39 STOCKHOLM
SVERIGE
telefon
+46 8 303462
Följ utställaren på