Utställare

Svenska kyrkan och Pilgrim Sverige

Plats: G01:13
Svenska kyrkan och Pilgrim Sverige
Representerat företag visas med en bock
Laddar ...
Inget resultat

Beskrivning

Pilgrim i Sverige

Pilgrim i Sverige är ett nationellt samordningsorgan för lokala och regionala pilgrimsföreningar.

Riksförbundet är också en samarbetsorganisation för olika intressenter till exempel museer, friluftsorganisationer, kyrkor, studieförbund, kommuner och företag.

Pilgrim i Sverige vill öka kunskapen om pilgrimsvandrandet, inspirera till kulturevenemang och andliga upplevelser längs lederna, samt bidra till att service med kost och logi utvecklas längs lederna.