Studi

Beskrivning

Studi – Ett flerspråkigt digitalt läromedel

Tillsammans med cirka 80 kommuner, och forskare vid landets största universitet, bedriver Studi forsknings- och utvecklingsprojektet Språkprojektet. Målet är att utveckla det bästa möjliga digitala läromedlet för alla – inte minst för nyanlända elever.

Genom att delta i Språkprojektet får kommunerna tillgång till Studis flerspråkiga digitala läromedel som har som mål att skapa en jämlik, inspirerande och inkluderande skola för alla – från första dagen.

Många av våra lektioner kan kopplas till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Språk

Alla är smartast på sitt modersmål. På vårt modersmål har vi störst möjlighet att förstå och uttrycka nyanser som vi ännu inte har lärt oss på våra andraspråk.

Studi är en flerspråkig plattform. Eleven har möjlighet att följa med i lektionen på sitt starkaste språk och kan själv välja om undertexter och/eller tal ska vara på svenska eller ett annat språk som eleven kan bättre. När eleven väl har förstått lektionsinnehållet blir det lättare att ta till sig termerna på skolans språk.

Lektionerna är skrivna på ett lättillgängligt språk. Filmerna lär ut de viktigaste termerna och koncepten utan onödigt krångliga formuleringar och ordval. Alla viktiga begrepp får tydliga definitioner som eleverna lätt kan följa med i. Eftersom undertexterna och det talade språket inte skiljer sig åt behöver eleverna inte heller ta in olika information samtidigt.

Tillgängliga språk är svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinska och dari. Påbörjade och kommande språk är thailändska, franska, tyska, spanska, polska och finska.

Studi består av korta, animerade lektionsfilmer som eleverna kan titta på själva eller tillsammans i klassen. Varje film är tillräckligt lång för att rymma allt nyckelinnehåll samtidigt som de är tillräckligt korta för att eleverna inte ska tappa fokus. Det gör att lektionerna passar alla, även elever med koncentrationssvårigheter.

Det finns lektioner i alla de elva teoretiska ämnena. Nya filmer tillkommer löpande med utgångspunkt i det centrala innehållet för årskurserna 7–9. Materialet kan dock till stora delar användas för både lägre och högre årskurser.

Utöver de elva teoretiska ämnena finns även ett antal uppskattade filmer om sexualitet, heder och relationer, utvecklade i samarbete med RFSU och GAPF.

Fördelar med Studis läromedel:

Ger alla elever tillgång till ett roligt och lättillgängligt läromedel.

Ger eleverna möjlighet att lära sig på sitt starkaste språk.

Ger pedagogerna stöd i att hantera flerspråkiga klasser.

Ger studiehandledare bättre möjligheter att stötta nyanlända elever och koordinera handledningen med elevens lärare.

Ger ökade förutsättningar för alla elever oavsett bakgrund att tillgodogöra sig undervisningen på ett likvärdigt sätt.

Studi är ett starkt vinstbegränsat, politiskt och religiöst obundet företag.

Vi revolutionerar utbildning och hittar nya lösningar i en allt mer global värld. Vi är här för att göra skillnad.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Adressuppgifter
Studi
Saltmätargatan 19
115 39 Stockholm
SVERIGE
telefon
08 50915401
Följ utställaren på

Produkter & tjänster

Läromedel

Läromedel

Multimedia/ IT

Multimedia/ IT

Barn- och ungdom

Barn- och ungdom

Utbildning

Utbildning

Film

Film

Mångspråkslitteratur

Mångspråkslitteratur

Global utveckling

Global utveckling

Klimat och Hållbarhet

Klimat och Hållbarhet