Utställare

Ship to Gaza

Plats: H01:23
Ship to Gaza
Representerat företag visas med en bock
Laddar ...
Inget resultat

Beskrivning

Varmt välkomna till Ship to Gaza på Bokmässan 2022! 

I vår monter får du träffa hängivna och erfarna aktivister som arbetat under många år både inom organisationen, med opinionsarbete och folkbildning ute i samhället och deltagit i aktionerna till sjöss för att häva den illegala blockaden mot Gaza. Kom och prata med oss om det nuvarande läget i Gaza, våra aktioner och vad just du kan göra för att bidra till det viktiga människorätts arbetet för befolkningen i Gaza genom att till exempel bli medlem. Det finns även möjlighet att köpa med dig spännande böcker om Gaza och våra tidigare seglatser eller vår nya fina T-shirt med mera. Detta året är vi även väldigt stolta över att för första gången lansera vår alldeles egna tidskrift Gaza Nr 1! Vi ser fram emot att träffa er! 

  • Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning.
  • Ship to Gaza utgår från att det råder en politiskt skapad humanitär nödsituation i Gaza.
  • Ship to Gaza är en ideell och fredlig solidaritetshandling från människa till människa.

Ship to Gaza avser att utrusta, bemanna och segla ett fartyg så snart det är ekonomiskt och praktiskt möjligt med efterfrågade förnödenheter från Sverige via hamnar i Europa och Medelhavet till Gaza. I de hamnstäder som besöks arrangeras kulturella och opinionsbildande evenemang i samverkan med lokala organisationer. I Gaza administreras biståndsmottagandet av partipolitiskt oberoende organisationer.

Ship to Gaza förutsätter att varje stat respekterar folkrättens princip om fri sjöfart på internationellt vatten, samt att varje stat garanterar fartyget fri passage och sjöfartsskydd i de hamnar som uppsöks under färden.

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som består av personer och organisationer som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.

Ship to Gaza är en del av det internationella nätverket Freedom Flotilla Coalition som består av organisationer runt om i världen som tillsammans förbereder och genomför aktionerna. 

Föreningen Ship to Gaza Sverige organiserar sig genom en styrgrupp och ett antal arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Den praktiska styrkan ligger dock hos lokalgrupperna runt om i landet. 

Gaza behöver även ditt stöd! Läget blir allt mer akut! Tillsammans räddar vi barnen i Gaza!